BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przystąpił do programu WSPIERAJ SENIORA.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przystąpił do programu WSPIERAJ SENIORA.

Plakat seniora
Plakat seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora".
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.
W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa za rozliczeniem koszt zakupów, opłat.
Pomoc przeznaczona jest dla Piekarskich seniorów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).

Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy
zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11

Twoja prośba zostanie przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.
Zgłoszenia możesz również dokonać bezpośrednio dzwoniąc do pracownika socjalnego z rejonu:

REJON OSIEDLE WIECZORKA-KOZŁOWA GÓRA
tel 326686172 lub 515246673

REJON PIEKARY-SZARLEJ
TEL. 504770899 lub 515246302

REJON BRZOZOWICE-OSIEDLE POWSTAŃCÓW-BRZEZINY-DĄBRÓWKA
TEL. 518410508, 518410519

Pytania i odpowiedzi dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora.

Poniższe informacje opracowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze

1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program
Program jest realizowany od 01 lutego 2021r. do 31.12.2021 roku, nie dłużej jednak niż do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie
Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie.

4. Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
KROK 1
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11.

1/ Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
2/ Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
3/ Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2
1/ Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

2/ Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
3/  W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3
1/ Przychodzi do Ciebie osoba, którą MOPR wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
2/ Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4
Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników MOPR (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.  

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 5051111.


Data wytworzenia: 2020-11-30 15:17 Autor: Dawid Kawałek Data publikacji: 2020-11-30 15:17 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-19 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld