BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

KONFERENCJA „NIEPROSZENI GOŚCIE W RODZINIE – uzależnienia i przemoc”

KONFERENCJA „NIEPROSZENI GOŚCIE W RODZINIE – uzależnienia i przemoc”

Konferencja zdjecia
Konferencja zdjecia

W dniu 11 grudnia 2019r., w Miejskim Domu Kultury przy ul. Bytomskiej 73 w Piekarach Śląskich, odbyła się konferencja pod nazwą „NIEPROSZENI GOŚCIE W RODZINIE – uzależnienia i przemoc”
Organizatorami konferencji byli: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Piekarach Śląskich oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piekarach Śląskich.
Honorowy Patronat nad konferencją objęła Prezydent Miasta Piekary Śląskie – Pani Sława Umińska-Duraj. Patronem medialnym wydarzenia było Radio Piekary.
Po uroczystym otwarciu konferencji dokonanym przez Panią Prezydent nastąpiło wręczenie nagród laureatkom konkursu plastycznego, ogłoszonego przez organizatorów konferencji dla uczniów szkół podstawowych. Tytuł konkursu był tożsamy z tytułem konferencji. Nagrody laureatom wręczała Pani Prezydent Sława Umińska-Duraj. W konkursie wyróżnieniami nagrodzeni zostali Wiktoria Kalus i Filip Malina z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Aleksandra Kocur z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi. Trzecie miejsce ex aequo otrzymały Marta Boroń z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 i Nina Maroń z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5. Drugie miejsce przypadło Patrycji Aptekorz z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14, a zwyciężczynią konkursu została Alicja Mijalska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5. Przedstawiciele szkół, które wzięły udział w konkursie otrzymali pisemne podziękowania.
Prelegenci, zaproszeni do udziału w konferencji mówili w swoich wystąpieniach o kwestii korelacji między uzależnieniami a stosowaną przemocą.
Pani Urszula Koszutska psycholog i psychoterapeuta, Dyrektor Poradni Psychologicznej w Zabrzu, Radna Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego, mówiła o wpływie wczesnych doświadczeń dziecięcych na późniejszy rozwój uzależnienia i przemocy oraz o czynnikach zabezpieczających przed pojawieniem się tych problemów.
Pani Edyta Wójcicka – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, biegły sądowy w zakresie uzależnień, wieloletni pracownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień w Siemianowicach Śląskich, poruszyła temat współuzależnienia, kontaktu i pracy z osobą współuzależnioną.
Kolejny gość konferencji – Pan Piotr Adamczyk, Prezes Piekarskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Klub Abstynenta „Piątka" w Piekarach Śląskich przedstawił kwestie dotyczące funkcjonowania Klubu Abstynenta w Piekarach Śląskich, jego historię oraz znaczenie działalności tegoż Klubu w procesie zdrowienia i utrzymania abstynencji.
Następnie, Pani dr Alina Roskosz-Kulińska kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, wykładowca akademicki, przybliżyła temat roli kuratorów sądowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia dwóch niezwykle interesujących występów. Pierwszy z nich pt. „Scenka w sądzie” zaprezentowali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej PSONI koła Piekary Śląskie pod kierunkiem Pani Anety Heinisch. Kolejnym, był występ wokalno - instrumentalny zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich pod kierunkiem pani Joanny Kamińskiej oraz pani Anny Jureczko.
W trakcie występu uczestnicy konferencji zostali obdarowani serduszkami własnoręcznie wykonanymi przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich.
W przerwie pomiędzy wykładami uczestnicy konferencji mogli osobiście doświadczyć tego jak wygląda świat po narkotykach lub alkoholu. Stało się to dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu – alkogogli i narkogogli. Urządzenia te zostały zaprezentowane przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich.
W piekarskiej konferencji wzięło udział ponad 170 osób – mieszkańców miasta oraz przedstawicieli różnych instytucji i organizacji – podmiotów pracujących na rzecz rodziny w Piekarach Śląskich oraz innych miastach regionu.
Tegorocznej konferencji towarzyszył także pokaz filmów dotyczący tematyki konferencji, który odbywał się w kinie Zacisze.
Mamy nadzieję, że wiedza, wrażenia i przemyślenia wyniesione z konferencji zatoczą szersze kręgi i odbiją się pozytywnym echem w mieście i regionie.


Data wytworzenia: 2019-12-13 13:35 Autor: Grażyna Klimas Data publikacji: 2019-12-13 13:35 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld