BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Komunikat dla osób pobierających świadczenia uzależnione od niepełnosprawności

Komunikat dla osób pobierających świadczenia uzależnione od niepełnosprawności

Zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Mając na uwadze powyższe regulacje, jak również stosując się do wytycznych zawartych w stanowisku Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2020r. informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich podjął działania zmierzające do przedłużenia z urzędu prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, tj. świadczeń rodzinnych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
Link do ustawy
Rozporządzenie dot. niepełnosprawności
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.
 
Dział Świadczeń Rodzinnych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
ul. Biskupa Nankera 103 
41-949 Piekary Śląskie
tel. 32/668-65-85 lub tel. 513-494-408, 517-943-167 

Data wytworzenia: 2020-04-08 13:38 Autor: Sylwia Dypka Data publikacji: 2020-04-08 13:38 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-30 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld