BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Informacja

Logo PFRON
Logo PFRON

Informuję, iż program  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” został rozszerzony o następujących beneficjentów:
- osoby niepełnosprawne pełnoletnie ( od 18 do 24 roku życia) które są lub były w okresie od 09 marca 2020r. uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020r. poz. 910),
- osoby niepełnosprawne pełnoletnie ( od 18 do 25 roku życia) które są lub były w okresie od 09 marca 2020r. wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020r. poz. 910).


Data wytworzenia: 2020-08-05 15:16 Autor: Sonia Bańczyk Data publikacji: 2020-08-05 15:16 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-05 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy