BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, że każdy pracownik zatrudniony w Ośrodku świadczący pracę na terenie miasta Piekary Śląskie posiada ważną legitymację służbową. W związku z powyższym w razie wątpliwości, co do zidentyfikowania czy dana osoba jest pracownikiem MOPR, należy poprosić o przedstawienie ważnej legitymacji służbowej.


Data wytworzenia: 2019-09-12 14:03 Autor: Dawid Kawałek Data publikacji: 2019-09-12 14:03 Osoba udostępniająca na stronie: Dawid Kawałek Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld