BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

„DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”

„DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”

Logo Informacja
Logo Informacja

22 września 2020r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach „DROGOWSKAZY...” międzyinstytucjonalnego programu aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, który prowadzony był przez pracowników Zespołu Pracy Socjalnej Działu Aktywizacji Społecznej MOPR w Piekarach Śląskich we współpracy

z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich. Jedno ze spotkań przygotował animator Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej z Katowic prowadzonego przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach.

Program realizowany był w ramach Klubu Integracji Społecznej w okresie od 19 listopada 2019r. do 22 września 2020r. w oparciu o metody koncentrujące się na holistycznym podejściu do klienta i jego problemów. Z powodu pandemii zajęcia zawieszone były od marca do czerwca 2020r.

Program obejmował następujące spotkania:

  • 16 zajęć ujętych w następujące bloki tematyczne:

  • I Integracja.

  • II Potencjał osobisty i zawodowy.

  • III Rynek pracy i funkcjonowanie na nim. Współczesny rynek pracy.

  • IV Podejmowanie decyzji i planowanie. Cele zawodowe, planowanie.

  • V Co dalej- czyli czas na zmianę. Czy to już koniec?


 

  • Treningi kompetencji - 11 spotkań, w tym 3 wyjścia integracyjne:

14 stycznia 2020r. uczestnicy udali się do Bazyliki Piekarskiej, gdzie pod kierunkiem przewodnika mogli zapoznać się z historią Bazyliki Piekarskiej, zwiedzić Muzeum Sanktuaryjne, zobaczyć zachwycającą żywą szopkę w śląskim klimacie w „Piekarskim Betlejem”.

  • 28.01.2020r. mieli okazję wyjść z wizytą do kolejnej instytucji kultury. Tym razem w udano się do IZBY REGIONALNEJ prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich.

  • 01.09.2020r. uczestnicy integrowali się na kręgielni.


 

  • Wizyta w zakładzie pracy, która dzięki uprzejmości Prezesa Pana Jacka Calińskiego odbyła się w „Bricomarche” w Piekarach Śląskich.

Współpraca w ramach niniejszego programu z ww. instytucjami pozwoliła na wzbogacenie oferty wsparcia dla klientów Ośrodka.

 


Data wytworzenia: 2020-09-25 10:46 Autor: Mateusz Oleksy Data publikacji: 2020-09-25 10:46 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Oleksy Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-25 Osoba modyfikująca: Mateusz Oleksy