BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Logo czyste powietrze
Logo czyste powietrze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadanie związane z wydawaniem zaświadczeń o dochodach do Programu Czyste Powietrze. Zaświadczenie to jest niezbędne w celu uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania z WFOŚiGW na wymianę pieca i termomodernizację domu.
Aby uzyskać takie zaświadczenie należy w Dziale Świadczeń Rodzinnych złożyć stosowny wniosek.
Obowiązek wydania zaświadczenia wynika z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. U. 2020 r. poz. 1713.
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (PDF w załączniku)
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html oraz na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/

Zapraszamy do składania wniosków poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Bpa Nankera 103 oraz bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
ul. Długosza 92.


Data wytworzenia: 2020-11-23 13:43 Autor: Sylwia Katerla Data publikacji: 2020-11-23 13:43 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-23 Osoba modyfikująca: Michał Ramfeld