BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Aktualności

Aktualności

 • Informacja o jakości powietrza

  Logo Informacja

  Zgodnie z zarządzeniem nr ORo.0050.771.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Planu Działań Krótkoterminowych przekazuję w załączeniu POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.11.2020r. celem podjęcia stosownych działań zapobiegawczych

  Więcej
 • Informacja

  logo zdjecia

  Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich informuje, że w trosce o klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa do odwołania skróceniu ulegają godziny pracy obydwu placówek Centrum Usług Społecznych, które czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

  W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 – 16.00:

  • Pracownik CUS ul. Żwirki 23: 32 393 93 93,

  • Pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu ul Żwirki 23: 32 77 61 471, 32 77 61 442 lub korespondencję elektroniczną na adres e-mail: cus@piekary.pl

  • Pracownik CUS ul Kusocińskiego 4: 509518791 lub korespondencję elektroniczną na adres e-mail: cus@mopr.piekary.pl

  Więcej
 • Piekarskie rodziny zastępcze gotowe do nauki zdalnej!

  Logo Praca zdalna

  30 komputerów przenośnych wraz słuchawkami, myszami i torbami na laptopy a także 18 urządzeń wielofunkcyjnych trafiło do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Piekar Śląskich w ramach działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii COVID-19.
  Okres zamknięcia szkół i zdalnej nauki z powodu epidemii wyraźnie pokazał, że komputer służy nie tylko do rozrywki, ale jest również ważnym narzędziem do nauki. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiat Piekary Śląskie przystąpił do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt ten finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.
  Dzieciom i młodzieży życzymy samych sukcesów w nauce....i szybkiego powrotu do szkoły, nie tylko on-line. 

  Więcej
 • WAŻNA INFORMACJA!

  UWAGA!!!

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, iż decyzją Zarządu PFRON został wydłużony termin składania wniosków do dnia 16 listopada 2020r.  o dofinansowanie w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III. Jednocześnie został wydłużony okres na jaki może zostać przyznane świadczenie o kolejne 2 miesiące.

  Więcej
 • Zdjęcie laptopy projektu

  Urząd Miasta Piekary Śląskie wraz z Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich i Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich pozyskali dotację w wysokości 168.625,62 zł na realizację potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt ten finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

  Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

  Więcej
 • WAŻNA INFORMACJA!

  UWAGA!!!

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, iż nadal można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następującym zakresie:

  - likwidacja barier technicznych,

  - likwidacja barier w komunikowaniu się,

  - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

  - sprzęt rehabilitacyjny.

  Więcej
 • Zmiany w całej Polsce od 24.10.2020r.

  Covid logo
  W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem.
  Od soboty, 24 października 2020r. cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.
  Szczegółowe informacje uzyskasz klikając na ikonkę Koronawirus
  najważniejsze informacje, która znajduje się po prawej stronie.
  Więcej
 • Zawieszenie działalności

  Covid logo

  W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informuję, iż od dnia 19.10.2020r. do odwołania zawieszam działalność:
  1) Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Okrzei 25,
  2) Klubu Seniora „Sielanka” przy ul. Olimpijskiej 3,
  3) Klubu Seniora „Radość” przy ul. Oświęcimskiej 45,
  4) Klubu Seniora „Nadzieja” przy ul. Kusocińskiego 4,
  5) Klubu Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży nr 1 „Promyk” przy ul. Kusocińskiego 4,
  6) organizowania spotkań o charakterze grupowym w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23 oraz w Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4.

  Jednocześnie informuję, że działalność Klubu Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 2 „Bezpieczna Przystań” przy ul. Okrzei 25 z przyczyn organizacyjnych zostaje zawieszona.

  Maciej Gazda
  Dyrektor MOPR

  Więcej
 • WAŻNA INFORMACJA!

  WAŻNA INFORMACJA !

  dotycząca
  Programu korekcyjno – edukacyjnego
  dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  Od 12 października 2020r. nastąpiła zmiana miejsca realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Spotkania uczestników programu odbywają się:
  w każdy poniedziałek o godzinie 16.00
  w siedzibie Zespołu Pracy Socjalnej
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  w Piekarach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 31

  Więcej
 • Logo poLogo pomoc starszymmoc starszym

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i PCG Polska ogłasza nabór na nowatorskie rozwiązania, które poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości.
  Starość dotyczy nas wszystkich. Jednak nie ma kogoś takiego jak “typowy starszy człowiek”. Starzenie się to zróżnicowany proces, który zależy od wielu czynników: wieku, stanu zdrowia, stanu portfela, płci, miejsca zamieszkania czy relacji społecznych.
  Dobra, aktywna, szczęśliwa starość jest możliwa, nawet jeśli teraz wydaje się utopijną ideą. Już dziś co szósty Polak lub Polka ma 65 lat. W 2050 roku co trzecia osoba w Polsce będzie powyżej 65. roku życia.  Czy będziesz wśród nich? A może będą w tej grupie Twoi bliscy, przyjaciele, sąsiedzi?
  Możesz zaprojektować lepszą starość dla siebie, swoich bliskich, sąsiadów w swoich społecznościach i instytucjach.

   

  Więcej
 • Wolontariat Piekary Śląskie

  logo wolontariat

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich poszukuje wolontariuszy w związku z realizowanym programem wolontaryjnym DAJĘ CI TWÓJ CZAS. W projekcie tym, wspierającym edukację dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odbiorcami działań pomocowych są zarówno dzieci jak i wolontariusze. Dziecko otrzymuje konkretną pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych, a wolontariusz uczy się brać odpowiedzialność za drugiego człowieka i często jest to początek kształtowania się swojej drogi zawodowej. Dzięki wsparciu wolontariuszy istnieje możliwość nadrobienia zaległości w nauce, ale także zbudowania prawidłowych relacji, powszechnie akceptowalnych wzorców zachowań. Wolontariat daje satysfakcję z niesionej pomocy, pozwala zdobyć nowe doświadczenia. Z uwagi na sytuację epidemiczną korepetycje mogą być prowadzone zdalnie, jak i stacjonarnie z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych na terenie placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

  Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Liderem Wolontariatu p.Anetą Balawender- Maziarka tel. 532 741 620, e-mail: zps2@mopr.piekary.pl

  Więcej
 • Informacja

  Logo Dział Pieczy Zastępczej

         Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Piekarach Śląskich od wielu lat prowadzi kampanię pod hasłem „Zostań rodziną zastępczą”. W tym roku do naszej kampanii promocyjno-informacyjnej mającej na celu pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze włączyła się firma Zdrowit.
  Firma Zdrowit wspiera nasze działania poprzez zamieszczenie plakatów w wielu punktach oraz publikację rozmowy z Panią Agnieszką Bystrzycką- kierownikiem Działu Pieczy Zastępczej na swojej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym tekstem „Rodzina to nie (zawsze) krew...”

  https://drogeriazdrowit.pl/rodzina-to-nie-zawsze-krew/

  Więcej
 • Logo Informacja

  22 września 2020r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach „DROGOWSKAZY...” międzyinstytucjonalnego programu aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, który prowadzony był przez pracowników Zespołu Pracy Socjalnej Działu Aktywizacji Społecznej MOPR w Piekarach Śląskich we współpracy

  z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich. Jedno ze spotkań przygotował animator Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej z Katowic prowadzonego przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach.

   

  Więcej
 • Logo Informacja

  W ramach zainicjowanej realizacji środowiskowej pracy socjalnej w dzielnicy Szarlej w Piekarach Śląskich wykorzystującej metodę aktywizacji społeczności lokalnej w dniu 16 września 2020 r. zorganizowano na ulicy Traugutta 1 – zabawę z debatą dziecięcą „Jak zmienić okolice?”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Zespół Pracy Socjalnej Działu Aktywizacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Katowic.

  Więcej
 • Ważna Informacja

  Logo PFRON

  Informuję, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin składania wniosków w ramach programu  "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" do  dnia 15 października 2020 roku.

  Więcej
 • Granty senioralne 2020

  Grafika granty senioralne 2020

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłosił nabór ofert na realizację małych grantów dla organizacji senioralnych/ działających na rzecz Seniorów.
  Na stronie: https://seniorzy.rops-katowice.pl/2020/08/27/granty-senioralne-2020/ , znajdą Państwo szczegółowe informacje nt. prowadzonego naboru.
  Maksymalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł.

  Więcej
 • Zawieszenie porad prawnych

  logo

  Informuję, że porady prawne prowadzone przez Panią Barbarę Baron w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląski zostają zawieszone do odwołania.
   

  Więcej
 • Logo Informacja

  Od września w każdy wtorek, o godzinie 15.30 odbywać się będą,

  po wakacyjnej przerwie,
  spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

  Spotkania odbywają się w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej,
  w dzielnicy Brzeziny Śląskie, przy ul. Kusocińskiego 4
  (budynek Centrum Usług Społecznych, II piętro, sala nr 201)

  Szczegółowych informacji o spotkaniu udzielają pracownicy
  Punktu Interwencji Kryzysowej - 
  tel. 32 284 19 87; tel. kom. 519 375 498.

  ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE PANIE.


   

  Więcej
 • Informacja

  Logo Informacja

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich poszukuje osób do współpracy,
  w zakresie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem Usług i Wsparcia Społecznego
  32 2879503 wew. 623

  Więcej
 • WRACAMY PO PRZERWIE :)

  DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”

  Po przerwie spowodowanej zagrożeniem koronawirusem od 7 lipca 2020r. ponownie rozpoczęto zajęcia programu „DROGOWSKAZY….”. Spotkania są kontynuacją rozpoczętego w listopadzie 2019 roku cyklu spotkań programu realizowanego w ramach Klubu Integracji Społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich we współpracy z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich. Obecnie do prowadzenia spotkań włączył się również Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej z Katowic prowadzony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej.

  Więcej