BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Aktualności

Aktualności

 • Zła jakość powietrza

  zdjecie wykrzyknik

  Zgodnie z zarządzeniem nr ORo.0050.771.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Planu Działań Krótkoterminowych przekazuję w załączeniu POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w okresie od 01.12.2020r. do 03.12.2020r. celem podjęcia stosownych działań zapobiegawczych

  Więcej
 • Plakat seniora

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora".
  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.
  W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

  Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

  WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa za rozliczeniem koszt zakupów, opłat.
  Pomoc przeznaczona jest dla Piekarskich seniorów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).


  Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy
  zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11

  Więcej
 • Informacja

  Gabriela Kossakowska

  Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani Gabrieli Kossakowskiej – przyjaciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
  Pani Gabriela zawsze wyrażała troskę o sprawy społeczne, ale przede wszystkim dbała o zaspokojenie potrzeb osób najbardziej potrzebujących. Jej podstawa, zawsze otwarta na drugiego człowieka była wyjątkowa i dawała przykład wszystkim działającym w obszarze pomocy społecznej.
  Rodzinie oraz wszystkich pogrążonym w smutki po śmierci śp. Gabrieli Kossakowskiej składam wyrazy współczucia.

  Z wyrazami szacunku
  Maciej Gazda

  Więcej
 • Czyste Powietrze

  Logo czyste powietrze

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadanie związane z wydawaniem zaświadczeń o dochodach do Programu Czyste Powietrze. Zaświadczenie to jest niezbędne w celu uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania z WFOŚiGW na wymianę pieca i termomodernizację domu.
  Aby uzyskać takie zaświadczenie należy w Dziale Świadczeń Rodzinnych złożyć stosowny wniosek.
  Obowiązek wydania zaświadczenia wynika z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
  Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. U. 2020 r. poz. 1713.
  WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (PDF w załączniku)
  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html oraz na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/

  Zapraszamy do składania wniosków poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Bpa Nankera 103 oraz bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
  ul. Długosza 92.

  Więcej
 • Uroczystość wręczenia medali nagrodzonym pracownikom MOPR.

  Uroczystość wręczenia medali nagrodzonym pracownikom MOPR.

  W dniu dzisiejszym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość wręczenia złotych medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę trzem pracownikom Ośrodka.

  Medale wręczył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Pan Maciej Gazda pracownikom: Pani Bożenie Kuczmarskiej, Pani Elżbiecie Mazur oraz Pani Beacie Szatner za długoletnią służbę i zaangażowanie na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Jest to także nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych wspaniałych i owocnych lat, z których będą Państwo równie dumni jak dziś.

  Więcej
 • Życzenia

  Zdjecie zyczenia Dzien PS

  Szanowni Państwo

  Z okazji przypadającego w dniu 21 listopada święta pracowników służb społecznych, chciałbym złożyć wszystkim pracownikom zaangażowanym w działalność społeczną, w tym w szczególności dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich złożyć najserdeczniejsze życzenia.

  Dużo pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, zdrowia i przede wszystkim poczucia satysfakcji z wykonywanej ciężkiej pracy dla wszystkich osób potrzebujących .

  Niech ten trudny czas, z jakim musimy się zmierzyć, pracując – pomagając innym w dobie epidemii,

  będzie dla nas wyzwaniem, z którego wyjdziemy umocnieni i usatysfakcjonowani dobrze wykonaną pracą.

   

  Z poważaniem
  Maciej Gazda

  Dyrektor MOPR

   

  Piekary Śląskie 21.11.2020r.

  Więcej
 • POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.11.2020r.

  Więcej
 • Informacja o jakości powietrza

  Logo Informacja

  Zgodnie z zarządzeniem nr ORo.0050.771.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Planu Działań Krótkoterminowych przekazuję w załączeniu POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.11.2020r. celem podjęcia stosownych działań zapobiegawczych

  Więcej
 • Informacja

  logo zdjecia

  Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich informuje, że w trosce o klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa do odwołania skróceniu ulegają godziny pracy obydwu placówek Centrum Usług Społecznych, które czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

  W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 – 16.00:

  • Pracownik CUS ul. Żwirki 23: 32 393 93 93,

  • Pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu ul Żwirki 23: 32 77 61 471, 32 77 61 442 lub korespondencję elektroniczną na adres e-mail: cus@piekary.pl

  • Pracownik CUS ul Kusocińskiego 4: 509518791 lub korespondencję elektroniczną na adres e-mail: cus@mopr.piekary.pl

  Więcej
 • Piekarskie rodziny zastępcze gotowe do nauki zdalnej!

  Logo Praca zdalna

  30 komputerów przenośnych wraz słuchawkami, myszami i torbami na laptopy a także 18 urządzeń wielofunkcyjnych trafiło do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Piekar Śląskich w ramach działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii COVID-19.
  Okres zamknięcia szkół i zdalnej nauki z powodu epidemii wyraźnie pokazał, że komputer służy nie tylko do rozrywki, ale jest również ważnym narzędziem do nauki. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiat Piekary Śląskie przystąpił do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt ten finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.
  Dzieciom i młodzieży życzymy samych sukcesów w nauce....i szybkiego powrotu do szkoły, nie tylko on-line. 

  Więcej
 • WAŻNA INFORMACJA!

  UWAGA!!!

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, iż decyzją Zarządu PFRON został wydłużony termin składania wniosków do dnia 16 listopada 2020r.  o dofinansowanie w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III. Jednocześnie został wydłużony okres na jaki może zostać przyznane świadczenie o kolejne 2 miesiące.

  Więcej
 • Zdjęcie laptopy projektu

  Urząd Miasta Piekary Śląskie wraz z Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich i Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich pozyskali dotację w wysokości 168.625,62 zł na realizację potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt ten finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

  Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

  Więcej
 • WAŻNA INFORMACJA!

  UWAGA!!!

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, iż nadal można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następującym zakresie:

  - likwidacja barier technicznych,

  - likwidacja barier w komunikowaniu się,

  - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

  - sprzęt rehabilitacyjny.

  Więcej
 • Zmiany w całej Polsce od 24.10.2020r.

  Covid logo
  W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem.
  Od soboty, 24 października 2020r. cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.
  Szczegółowe informacje uzyskasz klikając na ikonkę Koronawirus
  najważniejsze informacje, która znajduje się po prawej stronie.
  Więcej
 • Zawieszenie działalności

  Covid logo

  W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informuję, iż od dnia 19.10.2020r. do odwołania zawieszam działalność:
  1) Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Okrzei 25,
  2) Klubu Seniora „Sielanka” przy ul. Olimpijskiej 3,
  3) Klubu Seniora „Radość” przy ul. Oświęcimskiej 45,
  4) Klubu Seniora „Nadzieja” przy ul. Kusocińskiego 4,
  5) Klubu Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży nr 1 „Promyk” przy ul. Kusocińskiego 4,
  6) organizowania spotkań o charakterze grupowym w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23 oraz w Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4.

  Jednocześnie informuję, że działalność Klubu Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 2 „Bezpieczna Przystań” przy ul. Okrzei 25 z przyczyn organizacyjnych zostaje zawieszona.

  Maciej Gazda
  Dyrektor MOPR

  Więcej
 • WAŻNA INFORMACJA!

  WAŻNA INFORMACJA !

  dotycząca
  Programu korekcyjno – edukacyjnego
  dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  Od 12 października 2020r. nastąpiła zmiana miejsca realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Spotkania uczestników programu odbywają się:
  w każdy poniedziałek o godzinie 16.00
  w siedzibie Zespołu Pracy Socjalnej
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  w Piekarach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 31

  Więcej
 • Logo poLogo pomoc starszymmoc starszym

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i PCG Polska ogłasza nabór na nowatorskie rozwiązania, które poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości.
  Starość dotyczy nas wszystkich. Jednak nie ma kogoś takiego jak “typowy starszy człowiek”. Starzenie się to zróżnicowany proces, który zależy od wielu czynników: wieku, stanu zdrowia, stanu portfela, płci, miejsca zamieszkania czy relacji społecznych.
  Dobra, aktywna, szczęśliwa starość jest możliwa, nawet jeśli teraz wydaje się utopijną ideą. Już dziś co szósty Polak lub Polka ma 65 lat. W 2050 roku co trzecia osoba w Polsce będzie powyżej 65. roku życia.  Czy będziesz wśród nich? A może będą w tej grupie Twoi bliscy, przyjaciele, sąsiedzi?
  Możesz zaprojektować lepszą starość dla siebie, swoich bliskich, sąsiadów w swoich społecznościach i instytucjach.

   

  Więcej
 • Wolontariat Piekary Śląskie

  logo wolontariat

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich poszukuje wolontariuszy w związku z realizowanym programem wolontaryjnym DAJĘ CI TWÓJ CZAS. W projekcie tym, wspierającym edukację dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odbiorcami działań pomocowych są zarówno dzieci jak i wolontariusze. Dziecko otrzymuje konkretną pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych, a wolontariusz uczy się brać odpowiedzialność za drugiego człowieka i często jest to początek kształtowania się swojej drogi zawodowej. Dzięki wsparciu wolontariuszy istnieje możliwość nadrobienia zaległości w nauce, ale także zbudowania prawidłowych relacji, powszechnie akceptowalnych wzorców zachowań. Wolontariat daje satysfakcję z niesionej pomocy, pozwala zdobyć nowe doświadczenia. Z uwagi na sytuację epidemiczną korepetycje mogą być prowadzone zdalnie, jak i stacjonarnie z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych na terenie placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

  Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Liderem Wolontariatu p.Anetą Balawender- Maziarka tel. 532 741 620, e-mail: zps2@mopr.piekary.pl

  Więcej
 • Informacja

  Logo Dział Pieczy Zastępczej

         Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Piekarach Śląskich od wielu lat prowadzi kampanię pod hasłem „Zostań rodziną zastępczą”. W tym roku do naszej kampanii promocyjno-informacyjnej mającej na celu pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze włączyła się firma Zdrowit.
  Firma Zdrowit wspiera nasze działania poprzez zamieszczenie plakatów w wielu punktach oraz publikację rozmowy z Panią Agnieszką Bystrzycką- kierownikiem Działu Pieczy Zastępczej na swojej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym tekstem „Rodzina to nie (zawsze) krew...”

  https://drogeriazdrowit.pl/rodzina-to-nie-zawsze-krew/

  Więcej
 • Logo Informacja

  22 września 2020r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach „DROGOWSKAZY...” międzyinstytucjonalnego programu aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, który prowadzony był przez pracowników Zespołu Pracy Socjalnej Działu Aktywizacji Społecznej MOPR w Piekarach Śląskich we współpracy

  z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich. Jedno ze spotkań przygotował animator Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej z Katowic prowadzonego przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach.

   

  Więcej