BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Aktualności

Aktualności

 • Gmina Piekary Śląskie w dniu 31.12.2020r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn.  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

  Do dnia 12.02.2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

  Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

  Więcej
 • Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  Gmina Piekary Śląskie w dniu 31.12.2020r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

  Do dnia 12.02.2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

  Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

  Więcej
 • Informacja

  Grafika wykrzyknik

  Informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w dniu 27.01.2021r. będzie czynny od 7:30 do 14:00.

  Maciej Gazda Dyrektor MOPR 

  Więcej
 • Uwaga!

  Logo PFRON

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, iż istnieje możliwość  składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem https://sow.pfron.org.pl
  W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY EPUAP lub podpis elektroniczny.

  Więcej
 • Informacja

  Logo Informacja

  Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, że z dniem 5 stycznia 2021r. wznawia działanie mieszkania chronionego treningowego

  Aldona Olesińska

  Więcej
 • Grafika wykrzyknik

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu:

  - 03.01.2021r.
  - 11.01.2021r.
  - 18.01.2021r. 
  - 19.01.2021r.
  - 01.02.2021r.
  - 22.02.2021r.
  - 23.02.2021r.
  - 24.02.2021r.
  - 25.02.2021r.

   

  Więcej
 • Informacja

  Logo Informacja

  Informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w dniu 31.12.2020r. będzie czynny od 7:30 do 14:00.

  Maciej Gazda Dyrektor MOPR

  Więcej
 • Życzenia Świąteczne

  Grafika życzenia świąteczne

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

  życzę wszystkim,

  aby te Święta wypełnione były miłością,

  a Wasz dom zapachem wigilijnych potraw i świeżej choinki.

  Niech ten wyjątkowy czas będzie obfitował radością,

  a w sercach zagościło szczęście,

  które da energię na cały nadchodzący Nowy Rok.

  Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

   

  Maciej Gazda

  Dyrektor MOPR

  w Piekarach Śląskich

  Więcej
 • Rzeka świątecznej pomocy!

  Pomoc samotnym

  Okres przedświąteczny jest czasem kiedy otwierają się serca, a pomoc dla najbardziej potrzebujących płynie ze wszystkich stron.
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich pomimo sytuacji epidemicznej podejmuje szereg działań pomocowych współpracując z organizacjami społecznymi i lokalnymi inicjatywami, aby zapewnić pomoc najbardziej potrzebującym. Obok współpracy przy realizacji znanej mieszkańcom „Szlachetnej Paczki” udało się pozyskać kilka paczek żywnościowych we współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu. Będą one przekazane osobom starszym, samotnym oraz rodzinom z dziećmi.
  We współpracy z SPI Społeczną Piekarską Inicjatywą w dniu 22.12.2020r. do 30 potrzebujących i samotnych osób zostały rozwiezione posiłki wigilijne przygotowane przez restauracje Hubertus i Grafit z terenu Piekar Śląskich. Społeczna Piekarska Inicjatywa pozyskała środki na tę pomoc od indywidualnych darczyńców, którzy sfinansowali zakup obiadów. Do żywności dołączono kartki świąteczne, słodycze i stroiki.
  SPI przekazało także 23 porcje ciasta, jako podarunek od piekarskiej cukierni, które pracownicy MOPR dostarczyli do podopiecznych Klubów Seniora.
  Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym za gotowość niesienia pomocy, składając najserdeczniejsze życzenia Wesołych i Spokojnych Świąt.

  Więcej
 • Wręczenie choinek

  Wręczenie choinek

  W dniu 21 grudnia 2020r. Senator Dorota Tobiszowska wręczyła świąteczne choinki rodzinom korzystającym ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. Obdarowanych zostało osiem rodzin. W przekazaniu udział brała także Sława Umińska-Duraj, Prezydent Piekar Śląskich wraz z Dyrektorem Maciejem Gazda.
  Uroczyste wręczenie choinek odbyło się w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich przy ul. Kusocińskiego 4. Akcja była prowadzona przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Siewierz oraz EkoProHut z Gliwic.
  Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i życzymy pomyślności oraz samych sukcesów.

  Więcej
 • Wręczenie nagród wyróżnionym asystentom rodziny MOPR.

  Nagrody Asysta

  W dniu 18 grudnia 2020r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich wręczył specjalne dyplomy i nagrody czterem pracownikom Zespołu Asysty Rodzinnej tut. Ośrodka w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2020”.

  Nagrody przyznane w ramach ww. Programu były wyróżnieniem za aktywne wsparcie rodzin z dziećmi, podczas pierwszej fali epidemii COVID-19. Wyróżnienia przyznane zostały przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a otrzymało je czterech pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich: Bernadeta Drzozga, Agata Kotuła, Katarzyna Gawron oraz Kamila Kęsy.

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy samych sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym.

  Więcej
 • Świąteczne życzenia dla rodzin zastępczych.

  Życzenia świąteczne

  Plakat z życzeniami dla rodzin zastępczych

  Więcej
 • Informacja

  logo inforamcja

  Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2020 dzień 24 grudnia 2020r. ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, w zamian za święto 26 grudnia 2020r. przypadające w sobotę.

   

  Maciej Gazda

  Dyrektor MOPR

  Więcej
 • Zła jakość powietrza

  zdjecie wykrzyknik

  Zgodnie z zarządzeniem nr ORo.0050.771.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Planu Działań Krótkoterminowych przekazuję w załączeniu POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w okresie od 01.12.2020r. do 03.12.2020r., w dniu 11.12.2020r. 03.01-04.01.2021r. celem podjęcia stosownych działań zapobiegawczych

  Więcej
 • Plakat seniora

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora".
  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.
  W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

  Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

  WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa za rozliczeniem koszt zakupów, opłat.
  Pomoc przeznaczona jest dla Piekarskich seniorów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).


  Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy
  zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11

  Więcej
 • Informacja

  Gabriela Kossakowska

  Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani Gabrieli Kossakowskiej – przyjaciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
  Pani Gabriela zawsze wyrażała troskę o sprawy społeczne, ale przede wszystkim dbała o zaspokojenie potrzeb osób najbardziej potrzebujących. Jej podstawa, zawsze otwarta na drugiego człowieka była wyjątkowa i dawała przykład wszystkim działającym w obszarze pomocy społecznej.
  Rodzinie oraz wszystkich pogrążonym w smutki po śmierci śp. Gabrieli Kossakowskiej składam wyrazy współczucia.

  Z wyrazami szacunku
  Maciej Gazda

  Więcej
 • Czyste Powietrze

  Logo czyste powietrze

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadanie związane z wydawaniem zaświadczeń o dochodach do Programu Czyste Powietrze. Zaświadczenie to jest niezbędne w celu uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania z WFOŚiGW na wymianę pieca i termomodernizację domu.
  Aby uzyskać takie zaświadczenie należy w Dziale Świadczeń Rodzinnych złożyć stosowny wniosek.
  Obowiązek wydania zaświadczenia wynika z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
  Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. U. 2020 r. poz. 1713.
  WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (PDF w załączniku)
  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html oraz na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/

  Zapraszamy do składania wniosków poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Bpa Nankera 103 oraz bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
  ul. Długosza 92.

  Więcej
 • Uroczystość wręczenia medali nagrodzonym pracownikom MOPR.

  Uroczystość wręczenia medali nagrodzonym pracownikom MOPR.

  W dniu dzisiejszym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość wręczenia złotych medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę trzem pracownikom Ośrodka.

  Medale wręczył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Pan Maciej Gazda pracownikom: Pani Bożenie Kuczmarskiej, Pani Elżbiecie Mazur oraz Pani Beacie Szatner za długoletnią służbę i zaangażowanie na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Jest to także nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych wspaniałych i owocnych lat, z których będą Państwo równie dumni jak dziś.

  Więcej