BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Strona główna

Aktualności

 • Wręczenie nagród wyróżnionym asystentom rodziny MOPR.

  Nagrody Asysta

  W dniu 18 grudnia 2020r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich wręczył specjalne dyplomy i nagrody czterem pracownikom Zespołu Asysty Rodzinnej tut. Ośrodka w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2020”.

  Nagrody przyznane w ramach ww. Programu były wyróżnieniem za aktywne wsparcie rodzin z dziećmi, podczas pierwszej fali epidemii COVID-19. Wyróżnienia przyznane zostały przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a otrzymało je czterech pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich: Bernadeta Drzozga, Agata Kotuła, Katarzyna Gawron oraz Kamila Kęsy.

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy samych sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym.

  Więcej
 • Świąteczne życzenia dla rodzin zastępczych.

  Życzenia świąteczne

  Plakat z życzeniami dla rodzin zastępczych

  Więcej
 • Informacja

  logo inforamcja

  Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2020 dzień 24 grudnia 2020r. ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, w zamian za święto 26 grudnia 2020r. przypadające w sobotę.

   

  Maciej Gazda

  Dyrektor MOPR

  Więcej
 • Zła jakość powietrza

  zdjecie wykrzyknik

  Zgodnie z zarządzeniem nr ORo.0050.771.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Planu Działań Krótkoterminowych przekazuję w załączeniu POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w okresie od 01.12.2020r. do 03.12.2020r., w dniu 11.12.2020r. 03.01-04.01.2021r. celem podjęcia stosownych działań zapobiegawczych

  Więcej
 • Informacja

  Gabriela Kossakowska

  Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani Gabrieli Kossakowskiej – przyjaciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
  Pani Gabriela zawsze wyrażała troskę o sprawy społeczne, ale przede wszystkim dbała o zaspokojenie potrzeb osób najbardziej potrzebujących. Jej podstawa, zawsze otwarta na drugiego człowieka była wyjątkowa i dawała przykład wszystkim działającym w obszarze pomocy społecznej.
  Rodzinie oraz wszystkich pogrążonym w smutki po śmierci śp. Gabrieli Kossakowskiej składam wyrazy współczucia.

  Z wyrazami szacunku
  Maciej Gazda

  Więcej
 • Czyste Powietrze

  Logo czyste powietrze

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadanie związane z wydawaniem zaświadczeń o dochodach do Programu Czyste Powietrze. Zaświadczenie to jest niezbędne w celu uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania z WFOŚiGW na wymianę pieca i termomodernizację domu.
  Aby uzyskać takie zaświadczenie należy w Dziale Świadczeń Rodzinnych złożyć stosowny wniosek.
  Obowiązek wydania zaświadczenia wynika z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
  Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. U. 2020 r. poz. 1713.
  WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (PDF w załączniku)
  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html oraz na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/

  Zapraszamy do składania wniosków poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Bpa Nankera 103 oraz bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
  ul. Długosza 92.

  Więcej
 • Uroczystość wręczenia medali nagrodzonym pracownikom MOPR.

  Uroczystość wręczenia medali nagrodzonym pracownikom MOPR.

  W dniu dzisiejszym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość wręczenia złotych medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę trzem pracownikom Ośrodka.

  Medale wręczył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Pan Maciej Gazda pracownikom: Pani Bożenie Kuczmarskiej, Pani Elżbiecie Mazur oraz Pani Beacie Szatner za długoletnią służbę i zaangażowanie na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Jest to także nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych wspaniałych i owocnych lat, z których będą Państwo równie dumni jak dziś.

  Więcej
 • Życzenia

  Zdjecie zyczenia Dzien PS

  Szanowni Państwo

  Z okazji przypadającego w dniu 21 listopada święta pracowników służb społecznych, chciałbym złożyć wszystkim pracownikom zaangażowanym w działalność społeczną, w tym w szczególności dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich złożyć najserdeczniejsze życzenia.

  Dużo pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, zdrowia i przede wszystkim poczucia satysfakcji z wykonywanej ciężkiej pracy dla wszystkich osób potrzebujących .

  Niech ten trudny czas, z jakim musimy się zmierzyć, pracując – pomagając innym w dobie epidemii,

  będzie dla nas wyzwaniem, z którego wyjdziemy umocnieni i usatysfakcjonowani dobrze wykonaną pracą.

   

  Z poważaniem
  Maciej Gazda

  Dyrektor MOPR

   

  Piekary Śląskie 21.11.2020r.

  Więcej
 • POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.11.2020r.

  Więcej
 • Informacja o jakości powietrza

  Logo Informacja

  Zgodnie z zarządzeniem nr ORo.0050.771.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Planu Działań Krótkoterminowych przekazuję w załączeniu POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.11.2020r. celem podjęcia stosownych działań zapobiegawczych

  Więcej