BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Strona główna

Aktualności

 • Informacja o jakości powietrza

  Logo Informacja

  Zgodnie z zarządzeniem nr ORo.0050.771.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Planu Działań Krótkoterminowych przekazuję w załączeniu POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.11.2020r. celem podjęcia stosownych działań zapobiegawczych

  Więcej
 • Informacja

  logo zdjecia

  Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich informuje, że w trosce o klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa do odwołania skróceniu ulegają godziny pracy obydwu placówek Centrum Usług Społecznych, które czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

  W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 – 16.00:

  • Pracownik CUS ul. Żwirki 23: 32 393 93 93,

  • Pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu ul Żwirki 23: 32 77 61 471, 32 77 61 442 lub korespondencję elektroniczną na adres e-mail: cus@piekary.pl

  • Pracownik CUS ul Kusocińskiego 4: 509518791 lub korespondencję elektroniczną na adres e-mail: cus@mopr.piekary.pl

  Więcej
 • Piekarskie rodziny zastępcze gotowe do nauki zdalnej!

  Logo Praca zdalna

  30 komputerów przenośnych wraz słuchawkami, myszami i torbami na laptopy a także 18 urządzeń wielofunkcyjnych trafiło do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Piekar Śląskich w ramach działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii COVID-19.
  Okres zamknięcia szkół i zdalnej nauki z powodu epidemii wyraźnie pokazał, że komputer służy nie tylko do rozrywki, ale jest również ważnym narzędziem do nauki. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiat Piekary Śląskie przystąpił do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt ten finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.
  Dzieciom i młodzieży życzymy samych sukcesów w nauce....i szybkiego powrotu do szkoły, nie tylko on-line. 

  Więcej
 • WAŻNA INFORMACJA!

  UWAGA!!!

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, iż decyzją Zarządu PFRON został wydłużony termin składania wniosków do dnia 16 listopada 2020r.  o dofinansowanie w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III. Jednocześnie został wydłużony okres na jaki może zostać przyznane świadczenie o kolejne 2 miesiące.

  Więcej
 • Zdjęcie laptopy projektu

  Urząd Miasta Piekary Śląskie wraz z Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich i Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich pozyskali dotację w wysokości 168.625,62 zł na realizację potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt ten finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

  Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

  Więcej
 • WAŻNA INFORMACJA!

  UWAGA!!!

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, iż nadal można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następującym zakresie:

  - likwidacja barier technicznych,

  - likwidacja barier w komunikowaniu się,

  - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

  - sprzęt rehabilitacyjny.

  Więcej
 • Zmiany w całej Polsce od 24.10.2020r.

  Covid logo
  W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem.
  Od soboty, 24 października 2020r. cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.
  Szczegółowe informacje uzyskasz klikając na ikonkę Koronawirus
  najważniejsze informacje, która znajduje się po prawej stronie.
  Więcej
 • Zawieszenie działalności

  Covid logo

  W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informuję, iż od dnia 19.10.2020r. do odwołania zawieszam działalność:
  1) Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Okrzei 25,
  2) Klubu Seniora „Sielanka” przy ul. Olimpijskiej 3,
  3) Klubu Seniora „Radość” przy ul. Oświęcimskiej 45,
  4) Klubu Seniora „Nadzieja” przy ul. Kusocińskiego 4,
  5) Klubu Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży nr 1 „Promyk” przy ul. Kusocińskiego 4,
  6) organizowania spotkań o charakterze grupowym w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23 oraz w Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4.

  Jednocześnie informuję, że działalność Klubu Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 2 „Bezpieczna Przystań” przy ul. Okrzei 25 z przyczyn organizacyjnych zostaje zawieszona.

  Maciej Gazda
  Dyrektor MOPR

  Więcej
 • WAŻNA INFORMACJA!

  WAŻNA INFORMACJA !

  dotycząca
  Programu korekcyjno – edukacyjnego
  dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  Od 12 października 2020r. nastąpiła zmiana miejsca realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Spotkania uczestników programu odbywają się:
  w każdy poniedziałek o godzinie 16.00
  w siedzibie Zespołu Pracy Socjalnej
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  w Piekarach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 31

  Więcej
 • Logo poLogo pomoc starszymmoc starszym

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i PCG Polska ogłasza nabór na nowatorskie rozwiązania, które poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości.
  Starość dotyczy nas wszystkich. Jednak nie ma kogoś takiego jak “typowy starszy człowiek”. Starzenie się to zróżnicowany proces, który zależy od wielu czynników: wieku, stanu zdrowia, stanu portfela, płci, miejsca zamieszkania czy relacji społecznych.
  Dobra, aktywna, szczęśliwa starość jest możliwa, nawet jeśli teraz wydaje się utopijną ideą. Już dziś co szósty Polak lub Polka ma 65 lat. W 2050 roku co trzecia osoba w Polsce będzie powyżej 65. roku życia.  Czy będziesz wśród nich? A może będą w tej grupie Twoi bliscy, przyjaciele, sąsiedzi?
  Możesz zaprojektować lepszą starość dla siebie, swoich bliskich, sąsiadów w swoich społecznościach i instytucjach.

   

  Więcej