BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Aktualności

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizują, tradycyjnie jak co roku, szkolenie dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności dla członków grup roboczych, które powoływane są do realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Za pomocą procedury „Niebieskie Karty” przedstawiciele służb i instytucji pracują z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Szkolenie realizowane jest w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie na rok 2016.
          Wezmą w nim udział, w szczególności, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji, członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele ochrony zdrowia, oświaty, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
             W bieżącym roku tematem szkolenia jest „Procedura Niebieskie Karty w sytuacjach szczególnych”. Uczestnicy szkolenia będą doskonalić swoje umiejętności w pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą, w których przemoc dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi, osób małoletnich oraz seniorów.
  Szkolenie odbędzie się w czterech grupach szkoleniowych, w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, w dniach 13,21,24 oraz 28 października.
  Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Szeptuch – psycholog, psychoterapeuta i certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  Więcej
 • Dyskoteka w Klubie Integracyjnym nr 1 „Promyk”

  Początek roku szkolnego był motywem do zorganizowania dyskoteki w Klubie Integracyjnym nr 1 „Promyk” dzięki, której dzieci radośniej powróciły do szkoły.
  Wychowankowie przygotowali własnoręcznie wystrój sali, wykazując się dużą kreatywnością.
  Podczas dyskoteki zostały zorganizowane różnego rodzaju konkursy- które uczą dzieci zdrowej rywalizacji pomiędzy sobą.
  Wspólna zabawa sprawiła wszystkim uczestnikom dużo radości i satysfakcji.
  ​Na zakończenie zostały rozdane nagrody.

  Więcej
 • We wtorek, 20 września w Katowicach odbyła się konferencja organizowana przez Miasto Piekary Śląskie – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka nt.: „Doradztwo zawodowe – między instytucjami rynku pracy, pomocą społeczną a systemem edukacji”. Głównymi celami konferencji było propagowanie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz rozpowszechnienie podręcznika do Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich powstałego z pomocą pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Katowic. W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników z instytucji pomocy społecznej, rynku pracy oraz systemu oświaty.

  Więcej
 • „Seniorzy na Elce”

  Zdjęcie nr 1

  Zgodnie z powiedzeniem „cudze chwalicie, swego nie znacie”, Seniorzy z Klubu Seniora „Radość” postanowili sprawdzić jakie atrakcje oferuje Park Śląski. W pierwszej kolejności Klubowicze wybrali przejazd słynną Elką. Sama kolejka-poza tym, że była wielką atrakcją- wywołała wiele wspomnień. Wielu Seniorów pamięta ją z okresu przed modernizacją. Poza przejażdżką kolejką Seniorzy wybrali się na spacer i małe co nieco. Dla niektórych dodatkową atrakcję stanowiła sama podróż, która odbyła się tramwajem z którego nie korzystali od wielu lat. Park oferuje wiele innych atrakcji więc stanie się istotnym punktem wycieczkowym przyszłych wojaży.

  Więcej
 • Warsztaty hip hopu

  Warsztaty hip hopu zdjęcie 1

  Dnia 16.09.2016 r podopieczni Klubu Integracyjnego nr 2 „Bezpieczna Przystań” wzięli udział w warsztatach tanecznych w Cariva Dance Center. Podopieczni poznali nowy dla nich styl tańca oraz nauczyli się podstawowych kroków. Cel warsztatów był rozwój wszechstronnej sprawności ruchowej, koordynacji, gibkości, siły oraz zwinności. Dzieci kształtowały pozytywne cechy charakteru takie jak: odwaga, cierpliwość, wytrwałość, odporność na trud i zmęczenie. Nabrały umiejętności współpracy w grupie, akceptacji innych dzieci i przede wszystkim samego siebie poprzez pokonywanie własnych nowo odkrytych barier.

  Więcej
 • Miasto Piekary Śląskie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie organizują konferencję:

  Doradztwo zawodowe – między instytucjami rynku pracy,
  pomocą społeczną a systemem edukacji”

  Konferencja odbędzie się w dniu 20.09.2016r. w auli Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka przy ul. Katowickiej 27 w Katowicach.

  Planowana konferencja, obok omówienia roli doradztwa zawodowego w różnych systemach oparcia społecznego, ma na celu zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie współdziałania międzyinstytucjonalnego oraz promowanie rozwoju usług doradczych. Dodatkowo jest ona okazją do zaprezentowania produktu współpracy między instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej jakim jest program warsztatów aktywizujących obejmujących blisko 160 godzin zajęć podzielonych na 2 części. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Powiatowym Urzędem Pracy w Piekarach Śląskich oraz Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich w 2015r. przystąpił do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. Efektem naszych prac jest przygotowanie materiału stanowiącego kompletną dokumentację pozwalającą na prowadzenie podobnych zajęć zarówno w ramach PAI realizowanych w innych gminach, jak również dzięki bogatemu zbiorowi ćwiczeń może być wykorzystany w różnego rodzaju formach grupowego doradztwa zawodowego.

   

  Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Więcej
 • We wtorek, 06 września 2016r, o godzinie 15.30 odbędzie się pierwsze,
  po wakacyjnej przerwie,
  spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

  Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej,
  w dzielnicy Dąbrówka Wielka, przy ul. Przyjaźni 229.

  Dodatkowe informacje o spotkaniu znajdują się w zakładce: Punkt Interwencji Kryzysowej – grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
  Szczegółowe informacje można również uzyskać u pracowników
  Punktu Interwencji Kryzysowej - tel. 32 284 19 87; tel. kom. 519 375 498.

  Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej
  zapraszają wszystkich zainteresowanych.

  Więcej
 • Wycieczka do Żywca

  W dniu 08.08.2016r. Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 1 „Promyk” zorganizował wycieczkę do Żywca. Wspólnie zwiedziliśmy żywiecki rynek oraz zabytkowy park Habsburgów. Odwiedziliśmy także mini-zoo, gdzie dzieci mogły poznać różne gatunki i rasy zwierząt, m.in. króliki, świnki morskie, drób ozdobny, świnie, owce czy daniele. Spotkanie ze zwierzętami spotkało się z dużym zainteresowaniem i radością ze strony naszych podopiecznych. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy była rzeka Soła, gdzie wychowankowie mogli odpocząć na łonie natury, a także zażyć wspólnej kąpieli. Wycieczka do Żywca pozwoliła naszym podopiecznym poznać nowe miejsce, a także pogłębić swoją wiedzę na temat przyrody oraz kultury i walorów turystycznych regionu. Wspólne wyjazdy wpływają także pozytywnie na integrację grupy i promują aktywne formy spędzania wolnego czasu.

  W dniu 11.08.2016r. odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach „Europa da się lubić”, dzięki którym podopieczni mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Uczestnicy poznali charakterystyczne dla poszczególnych państw symbole czy zabytki, a ponadto zapoznali się z historią igrzysk olimpijskich.

  Więcej
 • Wycieczka do Muzeum Śląskiego

  W dniu 23.08 Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 1 „Promyk” zorganizował wyjście do Muzeum Śląskiego w Katowicach w ramach trwających półkolonii letnich. Nasi podopieczni zwiedzili aktualne ekspozycje, m.in. dotyczące historii teatru oraz historii Śląska. Uczestnicy mogli zobaczyć jak zmieniał się teatr na przestrzeni dziejów, a także prześledzić historię Śląska od starożytności po współczesność. Muzeum Śląskie jest  nowoczesnym obiektem kulturalnym, którego dużą zaletą jest sposób prezentowania przekazywanej wiedzy. Wystawy są interaktywne, a ponadto połączone z zabawami dla dzieci, np. szukanie symboli czy układanki. W przerwie pomiędzy zwiedzaniem wystaw mogliśmy usiąść przy dużym multimedialnym stole, aby zagrać w grę „Gorączka Przemysłu”, czyli śląską wersję popularnej gry Monopoly. Dzięki temu wizyta w muzeum nie jest nudnym doświadczeniem, ale ciekawym przeżyciem, które łączy dobrą zabawę ze zdobywaniem wiedzy. W drodze do muzeum zwiedziliśmy także Zieloną Dolinę, gdzie można zobaczyć panoramę centrum Katowic. Dzięki wycieczce do Muzeum Śląskiego nasi podopieczni po raz kolejny przekonali się, że spotkanie z kulturą może być ciekawym pomysłem na spędzenie czasu wolnego. Mieli także okazję poznać kolejne miejsca w  swoim regionie, które mają duże wartości kulturowe

  Więcej
 • Półkolonie letnie w "Promyku"

  W ramach półkolonii letnich organizowanych w sierpniu w Klubie Integracyjnym dla Dzieci i
  Młodzieży nr 1 „Promyk” odbyło się kilka wyjść na basen „Michał” w Siemianowicach Śląskich w
  dniach: 02.08, 16.08, 25.08. Wyjazdy na basen spotykają się zawsze z dużym zainteresowaniem i
  radością ze strony uczestników. Wychowankowie chętnie pływają i biorą udział we wspólnych
  zabawach w wodzie. Niektórzy podopieczni dzięki tym wyjazdom nauczyli się pływać. Zajęcia na
  basenie nie tylko sprzyjają integracji grupy, ale też promują aktywny tryb życia.

  Więcej
 • Sportowy Piknik Rodzinny

  W ostatnią niedzielę wakacji 28.08.2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizował Sportowy Piknik Rodzinny. Impreza była objęta honorowym patronatem Pani Prezydent Sławy Umińskiej – Duraj, która przywitała wszystkich gości i uczestników pikniku. Pomimo upału wszystkim towarzyszył dobry humor. Dzieci wzięły udział w olimpiadzie sportowej, w której najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani nagrodami. Zabawy piłkarskie dla najmłodszych maluchów poprowadziła szkółka Socatots Górny Śląsk, a dla nieco starszych Brazilian Soccer Schools Górny Śląsk. Wśród licznych atrakcji była możliwość skorzystać z zabaw na zamku dmuchanym oraz degustacja waty cukrowej. Wesołe buzie dzieci zostały ozdobione artystycznymi rysunkami, co bardzo podobało się najmłodszym uczestnikom i ich rodzicom. Sporym zainteresowaniem cieszyła się Akademia Jogi i Terapii Ruchem wraz z terapią Bowena Izabeli i Pawła Kamińskich, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów oraz dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat zdrowego stylu życia. Na zakończenie odbył się pokaz japońskich sztuk walki poprowadzony przez Yokokan Kendo z Katowic. Dzieci wraz z rodzicami mogły założyć zbroję i stoczyć pojedynek.

  W imprezie udział wzięła Pracownia Smaku Jolanty Kleser – uczestniczki Programu Masterchef, której smakołyki cieszyły podniebienie biesiadników.

  Imprezą towarzysząca był Spartan Workout Tour, w której reprezentacja miasta Piekary Ślaskie na czele z Panem Krzysztofem Turzańskim – zastępcą Prezydenta Miasta zajęła II miejsce. Gratulujemy.

  Wszystkim uczestnikom pikniku dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok!

  Więcej
 • Warsztaty BOKASHI

   W dniu 06.05.2016r. w Klubie Integracyjnym nr 1 „Promyk” gościli przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO, aby przeprowadzić dla nas warsztaty BOKASHI. Celem warsztatów jest poznanie niezwykle istotnej, choć niewidzialnej strony świata przyrody – pracy mikroorganizmów. Dzieci mogły dowiedzieć się, czym są bakterie oraz jak pożyteczną rolę spełniają w naszym codziennym życiu, wbrew powszechnej opinii, że należy się ich wystrzegać i wywołują one jedynie choroby. W trakcie zajęć uczestnicy w plastikowych miednicach lepili kule bokashi, które służą głównie do rewitalizacji zbiorników wodnych. Nasi wychowankowie gołymi rękami mieszali glinę, bokashi (sfermentowane otrąby pszenne), melasę, ProBioEmy oraz wodę, formując następnie kule wielkości piłek tenisowych. Stworzone kule umieściliśmy w kartonowych pudełkach. Po skończonej pracy uczestnicy odbili swoje ręce na kartkach papieru, a następnie z pomocą farb przekształcili je w barwne zwierzęta. Nasi wychowankowie wspólnie z prowadzącymi stworzyli piękne obrazy flamingów, sowy czy rybek. Po skończeniu prac plastycznych pożegnaliśmy się z prowadzącymi, jednak nie był to jeszcze koniec naszej przygody z mikroorganizmami. Kule bokashi zostały z nami w świetlicy; bowiem po ulepieniu muszą przez 7 dni leżeć w ciemnym pomieszczeniu, aby mogły „dojrzeć” Przez kolejny tydzień nasi wychowankowie mogli obserwować proces fermentacji, w wyniku którego ulepione kule stopniowo pokrywały się białym nalotem. W dniu 13.05.2016r. gotowe, lekko podsuszone kule bokashi zabraliśmy ze sobą nad rzekę Brynicę i wspólnie wrzuciliśmy je do wody, aby mikroorganizmy mogły oczyścić rzekę. Dzięki warsztatom bokashi nasi wychowankowie mogli w praktyczny sposób zapoznać się z działaniami na rzecz ochrony środowiska oraz wzbogacić swoją wiedzę ekologiczną, a jednocześnie pobudzić swoją wyobraźnię.

  Więcej
 • Półkolonie letnie

  W dniu 01.08.2016r. w Klubie Integracyjnym dla Dzieci i Młodzieży nr 1 „Promyk” rozpoczęły się półkolonie letnie, w ramach których zaplanowaliśmy dla naszych podopiecznych wiele ciekawych wyjść i atrakcji. Zajęcia rozpoczęło przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego i poruszania się po drogach, a także omówienie zasad poprawnego zachowania się w miejscach publicznych. W czasie zajęć letnich dwukrotnie odwiedziliśmy Muzeum Zagłębia w „Będzinie”.

  W dniu 04.08.2016r. uczestniczyliśmy w warsztatach „Tkactwo – nauka tkania na małym warsztacie”. Zajęcia rozpoczęły się od prelekcji na temat podstawowych technik tkackich oraz historii tkania. Następnie mogliśmy zobaczyć dawne maszyny tkackie, po czym czekała na nas już tylko część praktyczna. Każdy z uczestników mógł spróbować samodzielnie stworzyć tkaninę na małym warsztacie. Praca na warsztacie tkackim była dla naszych podopiecznych ciekawym doświadczeniem, które kształtuje cierpliwość i wspomaga rozwój motoryki małej.

  W dniu 18.08 ponownie odwiedziliśmy muzeum, aby wziąć udział w warsztatach „W izbie zagłębiowskiej”. Podczas pierwszej części zajęć zwiedziliśmy ekspozycję, która prezentowała tradycyjny wystrój i wyposażenie domów ludzi żyjących ok. XIXw. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wyglądała ich codzienność, a także jak obchodzili tradycyjne święta i obrzędy. Następnie wzięliśmy udział w części praktycznej, podczas której wspólnie ubijaliśmy masło przy pomocy tradycyjnej maselnicy. Wychowankowie mogli poznać sposób, w jaki nasi przodkowie wyrabiali masło, a także zobaczyć efekt końcowy swojej pracy. Dzięki spotkaniom w Muzeum Zagłębia nasi podopieczni nie tylko poszerzyli swoją historię na temat kultury i etnologii, ale także przekonali się, jak duża praca i wysiłek kryją się za rzeczami codziennego użytku, które wydają nam się dziś tak łatwo dostępne.  

  Więcej
 • Wycieczka do Zatorlandu

  Dnia 17.08.2016 r podopieczni Klubu Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży nr 2 „Bezpieczna Przystań” odwiedziły Park Rozrywki w Zatorze. Dopisała pogoda, dopisały humory, mieliśmy więc ogromny apetyt na atrakcje, a tym nie było końca. W pierwszej kolejności zwiedziliśmy Park Ruchomych Dinozaurów. Była to ścieżka edukacyjna prowadząca przez las, gdzie podczas spaceru w pięknych sceneriach mogliśmy podziwiać naturalnej wielkości, ruchome, ryczące i pomrukujące dinozaury, co dostarczyło dzieciom niezwykłych przeżyć. Zobaczyliśmy ponad 100 dinozaurów. Wrażenia te wzmocniły oglądany w kinie 5 d film o ich życiu. Dodatkowych atrakcji dostarczył dzieciom obszerny lunapark, na których znajduje się cała gama urządzeń rekreacyjnych. Zarówno dzieci jak i opiekunowie mogli wielokrotnie skorzystać z wielu atrakcji. Zmęczeni po szaleństwach, ale zadowoleni i pełni wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną.

  Więcej
 • "Sielanka" z "Radością" w Reptach

  Wycieczka do rept

  W piątek 12 sierpnia dwa Kluby Seniora "Sielanka" i "Radość" wybrały się na wycieczkę do pobliskich Rept Śląskich. Po zwiedzeniu sanatorium, spacerze po pięknym parku, super pysznej kawie i deserach w kawiarence, wycieczkę zakończyliśmy  w Leśniczówce na pieczonych pysznych kiełbaskach. Pogoda i humor wszystkim dopisywały.

  Więcej
 • 2-gie Urodziny "Sielanki"

  28 lipca Klub Seniora "Sielanka" bardzo uroczyście obchodził już drugi rok istnienia. W uroczystości uczestniczył Pan Dyrektor Maciej Gazda, Radny Czesław Wymysło i Pani Kierownik Ewę Kruk. Przy wspólnych śpiewach,zabawie i pysznym poczęstunku uczciliśmy 2-gie urodziny.

   

  Więcej
 • Sportowy Piknik Rodzinny

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich organizują Sportowy Piknik Rodzinny. Imprezą towarzyszącą będzie bieg z przeszkodami "Spartan Workout Tour".

  Sportowy Piknik Rodzinny rozpocznie się w niedzielę 28 sierpnia o godz. 12. Organizatorzy przygotowali następujące atrakcje: olimpiadę sportową dla dzieci, zabawy dla dzieci z udziałem szkółki piłkarskiej Socatots Górny Śląsk, pokazy jogi oraz pokazy sztuk walki. Ponadto będzie dostępna Pracownia Smaku Jolanty Kleser - uczestniczki programu MasterChef. 

  Impreza odbędzie się na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3. 

  Więcej
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz