BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - 500plus

Nowy okres 2021/2022

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2021/2022
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza do składania wniosków o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego.
Od 1 lutego 2021r. wnioski można składać elektronicznie poprzez następujące portale: Emp@tia, PUE ZUS

lub za pomocą bankowości elektronicznej
Od 1 kwietnia 2021r. wnioski można składać papierowo:

- listownie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich,
- poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku przy ulicy Biskupa Nankera 103 oraz Długosza 92,
- osobiście w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Długosza 92.

Terminy rozpatrywania wniosków:

-wnioski złożone prawidłowo i kompletne w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia - przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata za miesiąc czerwiec nastąpi do 30 czerwca br.
- wnioski złożone prawidłowo i kompletne w okresie od 1 maja do 31 maja - przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata za miesiąc czerwie i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca br.
- wnioski złożone prawidłowo i kompletne w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca - przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień nastąpi nie później niż do 31 sierpnia br.
- wniosek złożony w późniejszym terminie (po 30 czerwca) - prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z powyższym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. daje gwarancję, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
 

500+ Okres zasiłkowy 2019/2021

Wszystkie wnioski na nowy okres można pobrać w siedzibie tut. MOPR oraz na stronie internetowej.

Z dniem 1 sierpnia br. można składać wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń.
Złożenie wniosku na nowy okres we wrześniu lub październiku nie spowoduje utraty prawa do świadczeń.

Ponadto informujemy, iż z uwagi na kumulację wszystkich świadczeń w nowym okresie (500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) składanie wniosków znacznie się wydłuży. Zatem zwracamy uwagę na fakt, iż wnioski muszą być wypełnione co znacznie przyspieszy obsługę klienta.

związku z powyższym podobnie jak w ubiegłym roku rekomendujemy składanie wniosków za pomocą bankowości internetowej.

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

 

Rodzina 500 plus

1 lipca 2019 roku złóż wniosek online


W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmieniają się warunki nabywania prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko.
Od 1 lipca 2019r. zostaje zniesione kryterium dochodowe.
Aby ubiegać się o świadczenie 500+ należy złożyć wniosek:
˗ od 1 lipca elektronicznie za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS.
˗ od 1 sierpnia papierowo w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Długosza 92 (była szkoła podstawowa nr 13).

Zgodnie z ustawą nie będzie wydawana decyzja przyznająca świadczenia. Natomiast na podany we wniosku e-mail będzie wysyłana informacja dot. przyznania świadczenia.
Na wniosek złożony w lipcu świadczenia będą przyznane do 31 maja 2021r.
Obowiązek wydania decyzji będzie nadal ciążyć na organie właściwym lub wojewodzie
w przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenia lub zmiany prawa oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.
Osoby, które posiadają już uprawnienia na 2,3 i kolejne dziecko również mogą składać wnioski od 1 lipca. We wniosku należy wskazać wszystkie uprawnione do świadczenia dzieci.
Świadczenie 500+ nadal przysługuje do ukończenia 18 r.ż. przez dziecko.