BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Strona główna

Aktualności

 • Plakat seniora

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora".
  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.
  W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

  Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

  WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa za rozliczeniem koszt zakupów, opłat.
  Pomoc przeznaczona jest dla Piekarskich seniorów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).


  Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy
  zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11

  Więcej
 • Logo PFRON

  Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" na 2021 rok.

  Wnioski można składać w wyznaczonych terminach:
  - Moduł I od  01.03.2021r. do 31.08.2021r.
  - Moduł II od  01.03.2021r. do 10.10.2021.r. ( z tym, że wnioski dotyczące roku  akademickiego /szkolnego 2020/2021 przyjmowane są do 31.03.2021r.).
  W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (Moduł I  i Moduł II) można złożyć wniosek w formie elektronicznej w systemie (SOW). Warunkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. 

  Więcej
 • Gmina Piekary Śląskie w dniu 31.12.2020r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn.  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

  Do dnia 12.02.2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

  Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

  Więcej
 • Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  Gmina Piekary Śląskie w dniu 31.12.2020r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

  Do dnia 12.02.2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

  Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

  Więcej
 • Informacja

  Grafika wykrzyknik

  Informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w dniu 27.01.2021r. będzie czynny od 7:30 do 14:00.

  Maciej Gazda Dyrektor MOPR 

  Więcej
 • Uwaga!

  Logo PFRON

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, iż istnieje możliwość  składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem https://sow.pfron.org.pl
  W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY EPUAP lub podpis elektroniczny.

  Więcej
 • Informacja

  Logo Informacja

  Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, że z dniem 5 stycznia 2021r. wznawia działanie mieszkania chronionego treningowego

  Aldona Olesińska

  Więcej
 • Grafika wykrzyknik

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu:

  - 03.01.2021r.
  - 11.01.2021r.
  - 18.01.2021r. 
  - 19.01.2021r.
  - 01.02.2021r.
  - 22.02.2021r.
  - 23.02.2021r.
  - 24.02.2021r.
  - 25.02.2021r.
  - 03.03.2021r.

  Więcej
 • Obraz klauzula RODO

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

  1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie, (nr tel.: 32 288 35 74, adres e-mail: biuro@mopr.piekary.pl), reprezentowany przez Dyrektora – Macieja Gazdę
  ....

  Więcej