BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Strona główna

Aktualności

 • grafika wykrzyknik

  Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2021 dzień 30 kwietnia 2021r. ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, w zamian za święto 1 maja 2021r. przypadające w sobotę.

  Więcej
 • Konkurs plastyczny "Wyjątkowa rodzina".

  Plakat konkurs

   Współczesny świat oferuje nam intensywne przemiany w wielu dziedzinach życia. Również podstawowa grupa społeczna, jaką jest rodzina, podlega różnorakim przeobrażeniom. Zmieniają się modele życia rodzinnego, przekształceniom ulegają relacje rodzinne, wreszcie samo pojęcie rodziny nie jest już tak jednoznaczne jak kiedyś. Jedno się jednak nie zmienia: rodzina – jakkolwiek rozumiana – wciąż ma ogromne znaczenie i stanowi podstawową wartość codziennego życia. Stanowi ona naturalne środowisko wychowawcze dla dziecka, kształtuje jego osobowość, postawy, wyznawane wartości oraz sposób postrzegania świata.

  Współcześnie rodzina przybiera różne formy, często odbiegające od tradycyjnie przyjętego modelu. Każda z nich jest przy tym unikalna, jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa. Jedną z takich wyjątkowych form rodziny jest Rodzina Zastępcza. Rodzina zastępcza otacza dziecko opieką, zapewnia wsparcie, dba o jego rozwój i wychowanie. Rola rodzica zastępczego jest szczególna, nieraz trudna, ale dająca satysfakcję i radość. Podarować dziecku rodzinę to najpiękniejszy dar. „Wyjątkowa rodzina” widziana oczami dzieci i młodzieży to temat konkursu artystycznego organizowanego przez Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Piekarach Śląskich z okazji zbliżającego się Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszym konkursie.
  Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej naszego Ośrodka http://www.mopr.piekary.pl/ oraz na stronie FB Działu Pieczy Zastępczej https://www.facebook.com/dpzpiekary

  Więcej
 • Informacja

  ZMIANA TERMINU ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROGRAMÓW „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2021r. I „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2021.

   

  W związku ze zmianami harmonogramów rozpatrzenia wniosków przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz zmianą wysokości planowanej kwoty przeznaczonej na realizację w.w Programów w 2021r. informujmy, że istnieje konieczność ponownego opracowania dokumentacji programów, co wiąże się z opóźnieniem terminu rozpoczęcia ich realizacji.

  Więcej
 • Plakat seniora

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora".
  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.
  W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

  Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

  WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa za rozliczeniem koszt zakupów, opłat.
  Pomoc przeznaczona jest dla Piekarskich seniorów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).


  Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy
  zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11

  Więcej
 • Porady Prawne

  Logo Informacja

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich uprzejmie informuje,
  że zapisy dot. porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego Barbarę Baron są przyjmowane
  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ulicy Biskupa Nankera 103, pokój nr 10
  lub telefonicznie pod numerem 518410523 w godzinach od 8:00 do 11:00.
  Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, w dniu udzielania porad prawnych przyjmowanych będzie maksymalnie 12 osób.
  Osoby bez wcześniejszego zapisania się nie będą przyjmowane.

  W maju 2021r. bezpłatne porady prawne odbywać się będą TELEFONICZNIE w dniach:

  - 13.05.2021(czwartek, od godziny 15:30),
  - 27.05.2021(czwartek, od godziny 15:30),

   

  Jednocześnie informuję, że w Punkcie Interwencji Kryzysowej (ul. Kusocińskiego 4) również można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych
  udzielanych przez radcę prawnego Barbarę Baron, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:30 do 16:30.
  Zapisów można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 519375498 lub osobiście w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej.

  Maciej Gazda
  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  Więcej
 • Informacja

  Logo Informacja

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w dniu 27.04.2021r. przekazał paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących seniorów oraz samotnych osób będących podopiecznymi tut. Ośrodka.

  Więcej
 • Życzenia Wielkanocne

  Więcej
 • Życzenia świąteczne dla Rodzin Zastępczych

  Życzenia świąteczne dla Rodzin Zastępczych

  Rodzinom zastępczym
  zdrowych i radosnych
  Świąt Wielkiej Nocy,
  wiosennego nastroju i ciepła
  oraz odpoczynku w gronie rodzinnym

  życzą
  pracownicy działu Pieczy Zastępczej

  Więcej
 • Nowe obostrzenia od 27.03.2021r.

  Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

  Aby opanować tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem. Wszystkie decyzje w sprawie obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami.

  Więcej
 • Klub Integracyjny nr 1 „Promyk”

  Logo Informacja

  W związku z wznowieniem działalności Klubu Integracyjnego nr 1 „Promyk”, zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach maksymalnie pięcioosobowych. W ramach działalności klubu odbywają się zajęcia o następującej tematyce:

  1. „ Magiczne słowa”- przypomnienie form grzecznościowych ( pogadanka, quizy, zabawy grupowe).
  2. Zajęcia ruchowe - inscenizacja wiosny w grach i zabawach ruchowych.
  3. „Światowy dzień białego koloru ” - doświadczenia i obserwacja naturalnych zjawisk - krystalizacja soli.
  4. „Szukanie wiosny” - zajęcia z rękodzieła ( projekt i wykonanie różnych rodzajów kwiatów, motyli oraz innych elementów wiosny.
  5. „Dzień pandy”- konkurs na wykonanie najciekawszej pandy - technika dowolna.

   

  Dużą uwagę w klubie wychowawcy przywiązują do pracy indywidualnej, dotyczącej utrwalania wiadomości zdobytych podczas lekcji online oraz na bieżąco pomagają w odrabianiu zadań domowych.
  Wszystkie zajęcia odbywające się na terenie placówki , sprzyjają ogólnemu rozwojowi osobowości, poczucia piękna i estetyki.
  Istniejąca sytuacja w dobie Covid - 19 spowodowała potrzebę wsparcia działań mających na celu zminimalizowanie uciążliwości, jakie niesie ze sobą ten czas.

  Więcej
 • Obraz klauzula RODO

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

  1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie, (nr tel.: 32 288 35 74, adres e-mail: biuro@mopr.piekary.pl), reprezentowany przez Dyrektora – Macieja Gazdę
  ....

  Więcej