BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Aktualności

 • Porady Prawne

   

  INFORMUJĘ, ŻE PORADY PRAWNE W OŚRODKU KULTURY "ANDALUZJA", MIESZCZĄCYM SIĘ W PIEKARACH ŚLĄSKICH NA UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 45 UDZIELANE DLA MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH MGR BARBARĘ BARON W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2015r.

  ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH:

  - 01.10.2015 (czwartek)

  - 08.10.2015 (czwartek)

  - 15.10.2015 (czwartek)

  - 22.10.2015 (czwartek)

   

  od godziny 15:30

   

  Wejście z tyłu budynku

  Więcej
 • Komunikat

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 7 sierpnia 2015r. (data wejścia w życie 11.09.2015r.) zmienia się wysokość kryterium uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016, ponadto wzrasta wysokość zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłków.

  Od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2017r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00zł.

  Więcej
 • DZIAŁ OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

  PROWADZI NABÓR KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY

  Poszukujemy osób, które zechcą zaangażować się w pomoc edukacyjną dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych na terenie Piekar Śląskich. To już kolejna edycja naszego programu pod nazwą „Odczaruj naukę!”. Wolontariusz jest potrzebny dziecku w odrabianiu zadań domowych, nauce języków obcych, nadrabianiu zaległości szkolnych oraz spędzaniu czasu wolnego.

  W ramach wolontariatu zapewniamy między innymi:

  - Porozumienie o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych,

  - Zaświadczenia,

  - Stałe wsparcie Koordynatora,

  - Comiesięczne spotkania w grupie wolontariuszy.

  Jeżeli masz trochę wolnego czasu, jesteś cierpliwy i chcesz pomagać innym, zapraszamy do kontaktu. Możesz zdobyć nowe doświadczenie, lepiej poznać siebie, rozwinąć umiejętności interpersonalne.

   

  Kontakt:

  - Telefoniczny/ sms: 608 760 029,

  - Osobisty: ul. Bytomska 67, II piętro, Piekary Śląskie.

  Więcej
 • Grillowo i parkowo

  Wrzesień to przełomowy miesiąc ma w sobie trochę ciepłego lata i trochę pięknej, złotej jesieni. W związku z tym nasi Seniorzy postanowili wykorzystać ten wyjątkowy czas spędzając go na łonie natury. Klubowiczom z Klubu „Radość” udało się zorganizować dwa grille na ogródkach działkowych gdzie poza typowymi grillowymi potrawami mogli posmakować przetworów klubowych koleżanek i kolegów. Udał się również spontaniczny spacer w Parku w Świerklańcu gdzie spotkały się oba kluby „Sielanka” i „Radość” na kawie i małym co nieco.

   

  Więcej
 • Brzeziny Cup 2015

  W dniu 24.09.2015r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich zorganizował kolejną edycję turnieju sportowego dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Brzeziny Śląskie. Turniej został przeprowadzony na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich, która była współorganizatorem turnieju.

              Jak zwykle frekwencja oraz pogoda dopisała. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 12 zespołów (6 drużyn męskich rywalizowało w turnieju piłki nożnej oraz 6 drużyn kobiecych rywalizowało w turnieju "Dwa ognie"). Każdy z uczestników imprezy otrzymał gorący posiłek w postaci kiełbasy z grilla oraz napój.

  Należy zaznaczyć, że nie tylko dzieci i młodzież była obecna na placu szkolnym. Każdy zespół był  dopingowany przez rodziców zawodników, kolegów, sąsiadów. Uczestników imprezy swoją obecnością zaszczycili Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pan Maciej Gazda oraz Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 Pan Dariusz Bednarski.

  Po kilku godzinach turnieju najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe medale oraz puchary, które zostały wręczone przez dyrektorów MOPR i MSP nr 14 w Piekarach Śląskich.

  Więcej
 • Turniej gier planszowych

  W dniu 01 października 2015r., w Centrum dla Rodzin, mieszczącym się przy ul. Wyszyńskiego 31 w Piekarach Śląskich i działającym z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich odbył się kolejny turniej gier planszowych. W turnieju wzięły udział zarówno dzieci i młodzież z klubu integracyjnego "Bezpieczna przystań", jak również mieszkańcy Piekar Śląskich.
  Wszyscy biorący udział w turnieju mieli do dyspozycji wiele gier planszowych, o różnej tematyce, które były dostosowane do wieku jak również zainteresowań uczestników.
  Emocje, świetna zabawa, rywalizacja, przyjemność - wszystko to odnaleźć można było podczas toczących się rozgrywek.
  Turniej gier planszowych odbywać się będzie co dwa tygodnie, w dniach:

  - 15 października 2015r.

  - 29 października 2015r.

  od godz 16:30

   

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

   

  Więcej
 • Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych

  z pomocy społecznej


  Z dniem 1 października 2015 roku następuje zmiana kwot kryteriów dochodowych z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zweryfikowanych dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

  W związku z powyższym od 1 października 2015 roku zostały ustalone następujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

   

  kryteria dochodowe:

  a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 634 zł,


  b) dla osoby w rodzinie - w wysokości
  514 zł;

   

  kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na
  kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości
  1722 zł,

   

  b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka

  polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę
  uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
  w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości
  606 zł,


  c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką

  języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę
  uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
  w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości
  1335 zł,


  d) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości
  604 zł,

   

  e) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 288 zł.

  Więcej
 • W związku ze zbliżającym się pierwszym dniem kalendarzowej jesieni wychowawcy wraz z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do klubu ,,Promyk" postanowili zorganizować tydzień artystyczny, którego hasłem  przewodnim było zdanie ,, Nasyćmy barwą nasze otoczenie". Miejscem, które zostało wybrane przez klubowiczów była sala komputerowa. Wychowankowie z pomocą wychowawców ozdobili ściany sali własnoręcznie stworzonym postaciami ze świata komputerowego i gier. 
  Więcej
 • Dnia 26.09.2015 podopieczni Klubu Integracyjnego nr 2 „Bezpieczna Przystań” wystąpili z programem artystycznym z okazji „ Dnia Rodzin” w Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich. Osoby chore entuzjastycznie reagowały na występy, nagradzały dzieci brawami i przyłączały się do wspólnej zabawy. Spotkanie to pozwoliło uwrażliwić osoby młode na los drugiego człowieka, poznać problemy i oczekiwania osób starszych, co zaowocowało międzypokoleniową integracją i wspólną zabawą. Na zakończenie dzieci zostały zaproszone na poczęstunek zorganizowany przez personel DPS-u. Wszystkie dzieci wracały z uśmiechem na twarzy oraz wyraziły chęć ponownych odwiedzin w najbliższym czasie.

  Więcej
 • W dniu 1 września 2015 w Klubie Integracyjnym dla Dzieci i Młodzieży nr 1 ,,Promyk" klubowicze wraz z wychowawcami rozpoczęli nowy rok szkolny , a tym samym kolejny rok działalności klubu.

  W nadchodzącym roku uczestników czeka wiele ciekawych atrakcji. Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, muzycznych oraz plastycznych odbywających się na terenie klubu oraz poza nim. Mamy nadzieję że kolejny rok działalności naszego klubu będziemy mogli zaliczyć do udanych. Chcielibyśmy również serdecznie zaprosić chętne dzieci do wspólnej zabawy i integracji z naszymi podopiecznymi.

  Więcej
 • W dniu 04.09.2015r. na terenie Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich (Brzeziny Śląskie) w ramach projektu "Twoje życie - Twój wybór " odbyło się spotkanie promocyjno – informacyjne. Celem spotkania była promocja projektu, przedstawienie założeń związanych z jego realizacją, wstępna rekrutacja uczestników oraz integracja.

  Mieszkańcy Piekar Śląskich podczas spotkania mieli okazję porozmawiać z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizującymi nowy projekt. Dodatkowo każdy uczestnik spotkania mógł poczęstować się kiełbasą z grilla oraz uczestniczyć w konkursach, grach i zabawach. Dla najmłodszych zapewniony został dmuchany zamek oraz trampolina.

  Frekwencja dopisała, wszyscy z pozytywnym nastawieniem i uśmiechami na twarzach opuścili miejsce spotkania.

  Więcej
 • Sportowy wrzesień

  5 września Seniorzy z Klubu Seniora „Radość” kolejny raz wzięli udział w IX Turniej Sportowy Kół Związku Górnośląskiego zawody zostały zorganizowane przez Koło Związku Górnośląskiego Piekary Śląskie i MOSiR. Organizatorzy przygotowali dla uczestników rywalizację w strzelaniu sportowym, darcie, petanque, disc golfie i nordic walking. Pomimo sporej konkurencji Klubowiczom udało się zdobyć kilka medali.


  Zawody Strzeleckie – drużynowo - Klub Seniora „Radość” - III miejsce,

  Zawody Strzeleckie – indywidualnie mężczyźni – Alojzy Morawiec – III miejsce,

  Zawody Darta – Danuta Szczepaniak – III miejsce,

  Zawody Disc Golf – Edward Kołodziej – II miejsce.

  Więcej
 • W poniedziałek 31 sierpnia br. Panie z Klubu Seniora „Sielanka” chcąc zakończyć sezon letnich wojaży wybrały się na wycieczkę do Parku Chorzowskiego. Pomimo wysokiej temperatury Seniorki zwiedziły chorzowskie Planetarium i Park Różany. Spacer umilały lody dla ochłody i pyszne gofry.

  W środę na zajęciach kulinarnych Klubowiczki ugotowały pyszne gołąbki, które wszystkim smakowały (można powiedzieć bez przesady „niebo w gębie”). Następnego dnia wieczorem Seniorki wybrały się do zaprzyjaźnionego Ośrodka Kultury Andaluzja „Okand” na koncert „Operetki Czar”.  W kameralnym i miłym nastroju wysłuchaliśmy śpiewu operetkowego w wykonaniu Ewy Mierzyńskiej i Andrzeja Smoróga. Cudowne wrażenia pozostaną w naszej pamięci na zawsze.

  Na zakończenie tygodnia w sobotę 5 września br. Panie z Klubu „Sielanka” uczestniczyły w  IX Turnieju Sportowym, gdzie  rywalizowały w strzelaniu sportowym, darcie, petanque, disc golfie i nordic walking. Choć konkurencja była duża i nie udało się tym razem zdobyć żadnego wyróżnienia to czas spędzony razem na świeżym powietrzu dał wiele radości i energii.

  Więcej
 • Koniec wakacji

  Ostatniego dnia sierpnia korzystając z pięknej pogody Seniorzy z Klubu Seniora „Radość” postanowili zamknąć sezon wakacyjny w pobliskim Parku w Świerklańcu. Spacer umiliła przerwa na lody i kawę. Przy tak wysokiej temperaturze spacer był nie lada wyzwaniem. Jednak Seniorom nie straszne wichry, burze czy palące słońce.

  Więcej
 • Wspólny wyjazd do Krakowa

  W ramach półkolonii letnich w Klubie Integracyjnym dla Dzieci i Młodzieży nr 1 ,, Promyk” zorganizowany został wyjazd do Muzeum Żywych Motyli w Krakowie. Podczas tego wyjazdu dzieci miały możliwość obcowania z żywymi motylami, poznać ich środowisko naturalne oraz ich budowę. Po wizycie w muzeum klubowicze mieli okazję zwiedzić Starówkę i rynek oraz zakupić pamiątki w Sukiennicach. Kolejnym punktem wycieczki była wyprawa do Smoka Wawelskiego, z którym dzieci chętnie zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Wyjazd zakończony został wspólnym posiłkiem w restauracji MC Donald’s. 

  Więcej
 • Warsztaty aktywizacyjne

  Pierwsze wakacyjne warsztaty aktywizacyjne dla rodzin zorganizowane przez Centrum dla Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich dobiegły końca.
  Wspólnie spędziliśmy cudowne dwa tygodnie bawiąc się i ucząc.
  W ciągu dwóch tygodni odwiedziliśmy Muzeum Chleba w Radzionkowie, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Pałac Mieroszewskich w Będzinie, Śląski Ogród Zoologiczny, Państwową Straż Pożarną w Piekarach Śląskich.
  Ponadto zostały zorganizowane stacjonarne warsztaty kulturalne w tym m. in. dzieńz grami planszowymi, warsztaty kulinarne, podczas których przygotowaliśmy własne pizze.
  Wakacyjne warsztaty aktywizacyjne zostały zakończone seansem filmowym w kinie Cinema City w Bytomiu.
  Uczestnicy bawili się znakomicie, a co najważniejsze mogli w gronie rodzinnym aktywnie spędzać wolny czas.
  Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę oraz za zaangażowanie.

  Więcej
 • Sielanka na grillu w DDPS

  12 sierpnia klubowiczki z „Sielanki” wraz z pensjonariuszami Dziennego Domu Pomocy Społecznej uczestniczyli w wspólnym grillu w ogrodzie DDPS. Była to pierwsza wizyta, aczkolwiek nie ostatnia, która przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze. Pogoda sprzyjała nam aż za bardzo, ale pobyt na świeżym powietrzu, w tak doborowym towarzystwie i pysznym jedzeniu – bezcenny :)

  Więcej