BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Strona główna

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030

Szanowni Mieszkańcy Piekar Śląskich
W związku z przystąpieniem do opracowania
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piekary Śląskie, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety:

Zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

 

Aktualności

 • Zawieszenie działalności

  Covid logo

  W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informuję, iż od dnia 19.10.2020r. do odwołania zawieszam działalność:
  1) Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Okrzei 25,
  2) Klubu Seniora „Sielanka” przy ul. Olimpijskiej 3,
  3) Klubu Seniora „Radość” przy ul. Oświęcimskiej 45,
  4) Klubu Seniora „Nadzieja” przy ul. Kusocińskiego 4,
  5) Klubu Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży nr 1 „Promyk” przy ul. Kusocińskiego 4,
  6) organizowania spotkań o charakterze grupowym w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23 oraz w Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4.

  Jednocześnie informuję, że działalność Klubu Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 2 „Bezpieczna Przystań” przy ul. Okrzei 25 z przyczyn organizacyjnych zostaje zawieszona.

  Maciej Gazda
  Dyrektor MOPR

  Więcej
 • WAŻNA INFORMACJA!

  WAŻNA INFORMACJA !

  dotycząca
  Programu korekcyjno – edukacyjnego
  dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  Od 12 października 2020r. nastąpiła zmiana miejsca realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Spotkania uczestników programu odbywają się:
  w każdy poniedziałek o godzinie 16.00
  w siedzibie Zespołu Pracy Socjalnej
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  w Piekarach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 31

  Więcej
 • Logo poLogo pomoc starszymmoc starszym

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i PCG Polska ogłasza nabór na nowatorskie rozwiązania, które poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości.
  Starość dotyczy nas wszystkich. Jednak nie ma kogoś takiego jak “typowy starszy człowiek”. Starzenie się to zróżnicowany proces, który zależy od wielu czynników: wieku, stanu zdrowia, stanu portfela, płci, miejsca zamieszkania czy relacji społecznych.
  Dobra, aktywna, szczęśliwa starość jest możliwa, nawet jeśli teraz wydaje się utopijną ideą. Już dziś co szósty Polak lub Polka ma 65 lat. W 2050 roku co trzecia osoba w Polsce będzie powyżej 65. roku życia.  Czy będziesz wśród nich? A może będą w tej grupie Twoi bliscy, przyjaciele, sąsiedzi?
  Możesz zaprojektować lepszą starość dla siebie, swoich bliskich, sąsiadów w swoich społecznościach i instytucjach.

   

  Więcej
 • Wolontariat Piekary Śląskie

  logo wolontariat

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich poszukuje wolontariuszy w związku z realizowanym programem wolontaryjnym DAJĘ CI TWÓJ CZAS. W projekcie tym, wspierającym edukację dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odbiorcami działań pomocowych są zarówno dzieci jak i wolontariusze. Dziecko otrzymuje konkretną pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych, a wolontariusz uczy się brać odpowiedzialność za drugiego człowieka i często jest to początek kształtowania się swojej drogi zawodowej. Dzięki wsparciu wolontariuszy istnieje możliwość nadrobienia zaległości w nauce, ale także zbudowania prawidłowych relacji, powszechnie akceptowalnych wzorców zachowań. Wolontariat daje satysfakcję z niesionej pomocy, pozwala zdobyć nowe doświadczenia. Z uwagi na sytuację epidemiczną korepetycje mogą być prowadzone zdalnie, jak i stacjonarnie z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych na terenie placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

  Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Liderem Wolontariatu p.Anetą Balawender- Maziarka tel. 532 741 620, e-mail: zps2@mopr.piekary.pl

  Więcej
 • Informacja

  Logo Dział Pieczy Zastępczej

         Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Piekarach Śląskich od wielu lat prowadzi kampanię pod hasłem „Zostań rodziną zastępczą”. W tym roku do naszej kampanii promocyjno-informacyjnej mającej na celu pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze włączyła się firma Zdrowit.
  Firma Zdrowit wspiera nasze działania poprzez zamieszczenie plakatów w wielu punktach oraz publikację rozmowy z Panią Agnieszką Bystrzycką- kierownikiem Działu Pieczy Zastępczej na swojej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym tekstem „Rodzina to nie (zawsze) krew...”

  https://drogeriazdrowit.pl/rodzina-to-nie-zawsze-krew/

  Więcej
 • Logo Informacja

  22 września 2020r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach „DROGOWSKAZY...” międzyinstytucjonalnego programu aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, który prowadzony był przez pracowników Zespołu Pracy Socjalnej Działu Aktywizacji Społecznej MOPR w Piekarach Śląskich we współpracy

  z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich. Jedno ze spotkań przygotował animator Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej z Katowic prowadzonego przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach.

   

  Więcej
 • Logo Informacja

  W ramach zainicjowanej realizacji środowiskowej pracy socjalnej w dzielnicy Szarlej w Piekarach Śląskich wykorzystującej metodę aktywizacji społeczności lokalnej w dniu 16 września 2020 r. zorganizowano na ulicy Traugutta 1 – zabawę z debatą dziecięcą „Jak zmienić okolice?”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Zespół Pracy Socjalnej Działu Aktywizacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Katowic.

  Więcej
 • Ważna Informacja

  Logo PFRON

  Informuję, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin składania wniosków w ramach programu  "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" do  dnia 15 października 2020 roku.

  Więcej
 • Granty senioralne 2020

  Grafika granty senioralne 2020

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłosił nabór ofert na realizację małych grantów dla organizacji senioralnych/ działających na rzecz Seniorów.
  Na stronie: https://seniorzy.rops-katowice.pl/2020/08/27/granty-senioralne-2020/ , znajdą Państwo szczegółowe informacje nt. prowadzonego naboru.
  Maksymalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł.

  Więcej
 • Zawieszenie porad prawnych

  logo

  Informuję, że porady prawne prowadzone przez Panią Barbarę Baron w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląski zostają zawieszone do odwołania.
   

  Więcej
 • Obraz klauzula RODO

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

  1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie, (nr tel.: 32 288 35 74, adres e-mail: biuro@mopr.piekary.pl), reprezentowany przez Dyrektora – Macieja Gazdę
  ....

  Więcej