BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Aktualności

 • Informacja

  grafika inforamcja

  Informujemy, iż Klub Seniora SIELANKA będzie czynny dla klubowiczów w godzinach od 8:00 do 14:00. Zmiany organizacyjne pracy klubu dotyczą okresu od 29 marca br. do 7 kwietnia br. Od godziny 14 Klub będzie nieczynny.

  Więcej
 • Informacja

  grafika

  Informujemy że od 13.03.2017r Punkt Terenowy na Brzezinach ul. Roździeńskiego 2 w Piekarach Śląskich będzie ponownie otwarty.

  Więcej
 • Grupa wsparcia

  Ulotka grupa wsparcia
 • Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2017 r.

  pfron

  Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2017 r.- Moduł II – dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, że od dnia 01 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

  Więcej
 • PORADY PRAWNE

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE

  ZAPISY DOT. PORAD PRAWNYCH UDZIELANYCH PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO BARBARĘ BARON W BUDYNKU OŚRODKA KULTURY „ANDALUZJA” SĄ PRZYJMOWANE W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY BISKUPA NANKERA 103, POKÓJ NR 22 LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM 518410523 W GODZINACH OD 8:00 DO 11:00.
  ZGODNIE Z WYZNACZONYM HARMONOGRAMEM, W DNIU UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZYJMOWANYCH BĘDZIE MAKSYMALNIE 12 OSÓB.
  OSOBY BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZAPISANIA SIĘ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

  Więcej
 • Informacja

  grafika informacja

  Informujemy, że od stycznia 2017 podwyższeniu uległa wysokość kryterium dochodowego kwalifikującego osoby do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynoszą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

  Wytyczne Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

  Więcej
 • Wnioski na Dodatki Energetyczne

  Grafika informacja

  Ważna informacja dla osób, które będą w tym roku składać wniosek o dodatek energetyczny. Zmieniło się miejsce jego składania i od 1 lutego 2017 r. będzie można to zrobić tylko i wyłącznie w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84.
  Wszystkie wnioski o dodatek energetyczny będą przyjmowane w pokoju nr 5 (parter) w godzinach pracy piekarskiego magistratu. Do wniosku należy dołączyć:
  1) umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym,
  2) decyzję w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego.

  Więcej
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Lokalnym realizatorem Programu jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich i działająca przy niej Ochronka, a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest współrealizatorem Programu odpowiedzialnym za weryfikację osób korzystających ze wsparcia.Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
  Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do odpowiedniego Punktu Terenowego MOPR w celu weryfikacji sytuacji finansowej oraz rodzinnej, a także wypełnienia odpowiednich dokumentów w tym załączonego oświadczenia.
  Zasady udzielania pomocy określone zostały w załączniku do niniejszej informacji.

  Więcej
 • NOWE ŚWIADCZNIE „Za życiem”

  Grafika informacja

  Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016, poz. 1860). Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. W ramach ustawy rodzina będzie mogła skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Ponadto od 1 stycznia br., na podstawie przepisów ww. ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.

  Więcej
 • „Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty”

  Pierwszy dzień wiosny

  Seniorzy z Klubu Seniora "Radość" uczcili Pierwszy Dzień Wiosny jak przystało na tradycję - wagarami. Pogoda dopisywała więc udało się wybrać na spacer po parku w Świerklańcu oraz do nowo otwartej restauracji "Grafit" w miejscu dawnej restauracji "Fiśla".

  Więcej
 • Ostatnia biblioteka

  Zdjęcie 3

  W dniu 09.03.2017r. wychowankowie z Klubu Integracyjnego nr 1 „Promyk” uczestniczyli w ostatnich warsztatach z cyklu ,,Budujemy mosty międzypokoleniowe”, na których wspólnie wraz z seniorami, za pomocą parasolki, wykonywali swoje prace plastyczne. Tematem pracy było zaprezentowanie przez uczestników swoich lęków, obaw, zainteresowań, tego co w nich wzbudza radość, poczucie bezpieczeństwa, poprzez wycinki z kolorowych gazet. Po skończeniu części praktycznej, każdy z uczestników przyklejał swoją pracę na odpowiednią stronę parasolki. Obawy, lęki, strach były przyklejane na zewnętrzną stronę parasola, natomiast pozytywne sytuacje i związane z nimi dobre emocje zostały przyklejone od wewnętrznej strony używanego gadżetu.

  To zadanie ukazało, że zarówno osoby starsze jak i młodzi ludzie najbardziej boja się wojny, natomiast dla większości uczestników poczuciem bezpieczeństwa, radości są zwierzęta.

  W ten oto ciekawy sposób zakończyliśmy cykl zajęć w bibliotece.

  Więcej
 • W marcu jak w garncu

  Zdjęcie nr 1

  Wiosnę powoli czuć w powietrzu i coraz więcej słonecznych dni sprawiło, że Seniorzy z Klubu Seniora „Radość” postanowili opuścić klubowe mury i rozruszać zastane po zimie kości. W związku z tym pierwszą okazją do wyjścia było święto Dnia Kobiet, które Seniorki uczciły wybierając się na kawę i małe co nieco do kawiarni „Sowa” w Agorze. Seniorzy również wybrali się na wycieczkę do Opery Śląskiej w Bytomiu, gdzie od kulis mogli zwiedzić cały obiekt m. in. scenę główną, salę koncertową, pracownie krawieckie, magazyny z eksponatami, salę baletową. Po zwiedzaniu Klubowicze udali się jeszcze na mały spacer oraz kawę i lody. W marcu Seniorzy mieli jeszcze przyjemność gościć ponownie funkcjonariuszy z Piekarskiej Komendy Policji, którzy przestrzegali przed zbytnią ufnością wobec obcych i o nie wpuszczanie nieznanych osób do domu. Więcej o tym spotkaniu mogą Państwo przeczytać na stronie Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich.

  http://piekary.slaska.policja.gov.pl/k18/informacje/wiadomosci/196411,Wspolpraca-dzielnicowego-z-seniorami.html

  Więcej
 • Budujemy mosty międzypokoleniowe

  W dniu 22.02.2017r. wychowankowie z Klubu Integracyjnego nr 1 „Promyk”.uczestniczyli w kolejnych warsztatach z cyklu , Budujemy mosty międzypokoleniowe”, na których wspólnie wraz z seniorami samodzielnie wykonali gazetę. Tematem gazetki było zaprezentowanie przez uczestników swoich zainteresowań, zwierząt, sytuacji, które dla nich samych są ważne, poprzez wycinki z kolorowych gazet. Po skończeniu części praktycznej warsztatów każdy z uczestników omawiał swoja pracę. Gazetki dzieci przedstawiały , zwierzęta domowe: psy, koty, chomiki które są ważnym elementem w ich życiu.. Natomiast czas wolny lubią spędzać na podwórku z rówieśnikami lub przed komputerem. Seniorzy pokazali naszym młodym uczestnikom, że podróże i nowości kulinarne sprawiają im najwięcej przyjemności i są dla nich ważne. Wymiana doświadczeń międzypokoleniowych pokazała różnice w zainteresowaniach.

   

  W dniu 02.03.2017r. podopieczni Klubu Integracyjnego nr 1 „Promyk’ uczestniczyli w kolejnych warsztatach z cyklu „Budujemy mosty międzypokoleniowe”, na których za pomocą ,,domina” przedstawili wspólnie wymyśloną historię. Praca polegała na tym, że każdy uczestnik otrzymał kartę papieru, na której miał narysować to co wymyśliła po kolei dana osoba. Uczestnicy uruchomili swoją wyobraźnię i dzięki temu powstała ciekawa historia o „Rybce”. Dzieci i seniorzy w radosnej atmosferze razem spędzili kreatywnie popołudnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich.

  Więcej
 • Karnawałowy Bal Przebierańców

  Karnawałowy Bal Przebierańców

  23 lutego 2017 Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubów Seniora wraz z Uczniami z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej po raz kolejny bawili się na wspólnym Karnawałowym Balu Przebierańców w Domu Kultury „Okand” Andaluzja. Zabawa była wyjątkowa dzięki wspaniałym pomysłom Seniorów i Uczniów, którzy przygotowali na to spotkanie niezwykle interesujące przebrania. Atmosfera była cudowna, pełna śmiechu i zabawy przy rytmie znanych i lubianych przebojów. Pełną fotograficzną relację można zobaczyć na naszym profilu na Facebooku Seniorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

  Więcej
 • Bal Seniorów na Zamku w Toszku

  Bal Seniorów na Zamku w Toszku

  14 lutego 2017r. Seniorzy z Dziennego Domu oraz Klubów Seniora RADOŚĆ i SIELANKA wyruszyli do zamku w Toszku na bal karnawałowy. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany zarówno przez Seniorów jak i naszych gości z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Przed rozpoczęciem balu, cała nasza kawalkada została oprowadzona po zamku, a pani przewodniczka opowiedziała nam historię tej wspaniałej budowli. Była również Biała Dama, której widok wywołał dreszczyk emocji wśród uczestników balu. Punktem kulminacyjnym była oczywiście zabawa, w trakcie której wszyscy bawili się wyśmienicie.

  Trzeba przyznać, że jak co roku pomysłowość Seniorów oraz młodzieży nas zaskoczyła. Kostiumy były fantastyczne. Niestety radosna zabawa musiała się w końcu skończyć, ale dla nas to tylko mały przerywnik, bo za rok znowu się spotkamy.

  Więcej
 • Bal karnawałowy „Tanecznym krokiem dookoła świata”

  Bal karnawałowy

  Dnia 17 lutego 2017 w Spółdzielczym Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbył się bal karnawałowy „Tanecznym krokiem dookoła świata” na którym bawili się Uczniowie z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej jak również Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubów Seniora. Jak co roku można było podziwiać wiele wspaniałych i pomysłowych strojów z całego świata. Zabawa jak zawsze była bardzo udana. Nie zabrakło pysznego poczęstunku a całość zabawy umilał oprawą muzyczną DJ Jaro. 

  Więcej
 • Zajęcia plastyczne

  Wychowankowie Klubu Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży nr 1 ,,PROMYK” w zeszłym tygodniu wykazali się dużą zdolność artystyczną. Wykonali oni piękne obrazy malowane dowolną techniką i przy użyciu różnych materiałów plastycznych. Na zajęciach plastycznych w Klubie ozdobili również zwykłe szklanki za pomocą lakieru do paznokci, dzięki czemu szklanki nabrały przepięknych, niespotykanych barw i wzorów. Poniżej prezentujemy prace naszych podopiecznych.

  Więcej