BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

 • Obraz klauzula RODO

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bpa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie, (nr tel.: 32 288 35 74, adres e-mail: biuro@mopr.piekary.pl), reprezentowany przez Dyrektora – Macieja Gazdę
  ....

  Więcej

Aktualności

 • Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.03.2020r. 

  Więcej
 • UWAGA !!!

  Informacja

  W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z poleceniem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie informuję, że od dnia 18.03.2020r. od godziny 12:00 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich całkowicie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów do odwołania.

  Jednocześnie informuję, że KASA Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest zamknięta.
  Wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

  28 1020 2313 0000 3602 0555 9424, bądź poprzez operatora pocztowego.


  W związku z zaistniałą sytuacją bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość.
  Wszelkie informacje związane z rozwojem sytuacji w naszym kraju odnośnie zagrożenia koronawirusem można śledzić na stronie rządowej www.gov.pl oraz stronie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

  Więcej
 • Ważna informacja

  Logo informacja

  W związku z zapewnieniem odpowiednich usług dla osób objętych kwarantanną informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30: Uruchomił telefon informacyjny dla osób objętych kwarantanną:
  32 2883574 wew. 641 lub 697-217-715
  Pod tym telefonem osoby otrzymają w szczególności informacje dot.:
  - danych o restauracjach i sklepach świadczących sprzedaż z dostawą,
  - danych o placówkach służby zdrowia,
  - instruowania o zasadach bezpieczeństwa.
  Pracownicy odbierający telefony:
  - zbierają informację dot. osób objętych kwarantanną oraz ich potrzebach,
  - przekazują zebrane informacje o potrzebach osób objętych kwarantanną do pracowników socjalnych.
  Dodatkowo osoby objęte kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne, interwencyjne i specjalistyczne dzwoniąc pod nr tel. 519-375-498, a także za pośrednictwem video rozmowy za pośrednictwem aplikacji SKYPE (pik@mopr.piekary.pl).

  Maciej Gazda
  Dyrektor MOPR

  Więcej
 • W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, od jutra tj. 13 marca br. do odwołania wprowadza się następujące zamiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

  Tylko sprawy PILNE I KONIECZNE załatwiane będą w:
  Punkcie Podawczym działającym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Bpa Nankera 103.
  Wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka działają w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej.
  Bezpłatne porady prawne będą udzielane TYLKO telefonicznie w dniu 19.03.2020r. oraz 26.03.2020r. pod numer telefonu 518410523 w godzinach od 15:30 do 18:30.Powyższe zmiany będą obowiązywać, aż do odwołania. Licząc na pełne zrozumienie oraz wyjątkowy charakter sytuacji, zachęcamy Państwa do korzystania z przelewów elektronicznych oraz usług internetowych oferowanych przez administracje publiczną.

  UWAGA !!!

  Za sprawy PILNE i KONIECZNE należy uznać tylko takie, które ze względu na swój wyjątkowy charakter nie mogą być przełożone na późniejszy termin.
  Poniżej udostępniam dane kontaktowe do każdej komórki organizacyjnej Ośrodka.
  Formy kontaktu:

  Kontakt w sprawach ogólnych:
  - kontakt telefoniczny: (32) 2883574 lub (32) 2879503
  - e-mail: biuro@mopr.piekary.pl
  - skrytka ePUAP: /MOPRPiekary/skrytka
  - poczta tradycyjna: ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie

   

  WNIOSKI O ŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM:
  1. Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tiahttp://empatia.mrpips.gov.pl
  2. Platformy Usług Elektronicznych ZUS – http://www.zus.pl/pue
  3. Platformy ePUAP: /MOPRPiekary/skrytka
  4. Bankowości elektronicznej

   

   

  Dział Świadczeń Rodzinnych:
  - kontakt telefoniczny: (32) 6686647, 513494408, 517943167
  - e-mail: dsr@mopr.piekary.pl

   

  1. Fundusz alimentacyjny:
  - kontakt telefoniczny: 532741589

   

  Dział Pieczy Zastępczej:
  - kontakt telefoniczny: (32) 2885004, 502942109
  - e-mail: dpz@mopr.piekary.pl

   

   

  Punkt Interwencji Kryzysowej:
  - kontakt telefoniczny: (32) 2841987, 519375498
  - e-mail: pik@mopr.piekary.pl

   

  1. Zespół Pracy Socjalnej:
  - kontakt telefoniczny: 515246292, 786862296, 504770910.

   

  Dział Świadczeń Pomocy Społecznej:
  - kontakt telefoniczny: (32) 2883574 lub (32) 2879503 wew. 607 lub 608
  - e-mail: ds.mopr@o2.pl

   

  1. Punkt terenowy ul. Olimpijska 3
  - kontakt telefoniczny: (32) 6686172
  - e-mail: pt.osiedle@mopr.piekary.pl

   

  2. Punkt terenowy ul. Kusocińskiego 4
  - kontakt telefoniczny: 518410508, 518410519
  - e-mail: pt.brzeziny@mopr.piekary.pl

   

  3. Punkt terenowy ul. Kalwaryjska 58
  - kontakt telefoniczny: 504770899, 515246302
  - e-mail: pt.szarlej@mopr.piekary.pl

   

  Dział Aktywizacji Społecznej:
  - kontakt telefoniczny: (32) 2883574 lub (32) 2879503 wew. 623
  - e-mail: das@mopr.piekary.pl

   

  1. Zespół Asysty Rodzinnej
  - kontakt telefoniczny: 518410524
  - e-mail: asysta@mopr.piekary.pl

   

  2. Zespół Usług i Wsparcia Społecznego, ul. Wigury 4
  - kontakt telefoniczny: (32) 6686170, 518231174
  - e-mail: zuw@mopr.piekary.pl

   

  3. Zespół Usług i Wsparcia Społecznego, ul. Kusocińskiego 4
  - kontakt telefoniczny: 509518791
  - e-mail: cus@mopr.piekary.pl

   

  4. Zespół Usług i Wsparcia Społecznego, ul. Żwirki 23a
  - kontakt telefoniczny: 515246895
  - e-mail: cus@piekary.pl

   

  5. Zespół Pracy Socjalnej, ul. Wyszyńskiego 31
  - kontakt telefoniczny: (32) 6307524, 515247957
  - e-mail: zps@mopr.piekary.pl

   

  6. Zespół Pracy Socjalnej, ul. Kusocińskiego 4
  - kontakt telefoniczny: 532741620
  - e-mail: centrumrodzin@o2.pl

   

  Więcej
 • Informacja

  wzor legitymacji pracownika socjalnego

  W związku z krążącymi informacjami dot. oszustów, którzy podają się za pracownika socjalnego, apelujemy o szczególną ostrożność wszystkich mieszkańców. Jednocześnie przypominamy, że do obowiązków pracownika socjalnego należy okazanie legitymacji służbowej zgodnie z zamieszczonym na zdjęciu wzorem. Legitymacja powinna posiadać zdjęcie, pieczęć urzędową Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz pieczęć potwierdzającą jej aktualność. Zawód pracownika socjalnego to profesja zaufania publicznego, jednak należy zachować szczególną ostrożność w trosce o własne mienie i bezpieczeństwo, ponieważ – jak pokazuje opisana historia – osoby nieuczciwe bardzo chętnie z tego zaufania korzystają, aby dopuścić się czynów zabronionych.

  Więcej
 • Informacja

  informacja

  Informuję,  o czasowym zawieszeniu działalności w zakresie udostępniania pomieszczeń organizacjom i osobom fizycznym w Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4, oraz w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23 w okresie od  13.03.2020r. do 14.04.2020r. z możliwością przedłużenia tego terminu.

  Więcej
 • Informacja

  Grafika info

  W związku z decyzją Rządu Rzeczypospolitej polskiej dotyczącą zamknięcia placówek oświatowych oraz koniecznością zastosowania kwarantanny społeczeństwa informuję, że zawiesza się wszelkie zajęcia i spotkania w:

  -Klubie Integracyjnym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” ul. Kusocińskieg4,
  -Klubie Integracyjnym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży „Bezpieczna Przystań” ul. Okrzei 25,
  -Klubie Seniora „Sielanka” ul. Oświęcimska 45,
  -Klubie Seniora „Nadzieja” ul. Kusocińskiego 4,
  -Klubie Seniora „Radość” ul. Olimpijska 3,
  -Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Okrzei 25,
  w okresie od 12 marca 2020r. do 14 kwietnia 2020r. z możliwością przedłużenia terminu.

  Więcej
 • Uwaga!

  logo aktywny samorząd

  Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd 2020"

  http://mopr.piekary.pl/aktywny-samorzad-2020

  Więcej
 • Logo informacja

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje o przystąpieniu Miasta Piekary Śląskie do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

  W dniu 30.01.2020r. Rada Miasta Piekary Śląskie, uchwałą nr XVIII/2017/20 wyraziła zgodę na realizację w/w Programu. Została zawarta stosowna umowa na sfinansowanie w/w zadania w roku 2020 dla 7 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem regulaminu realizacji Programu na terenie Piekar Śląskich.

  Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, zgodnej z załącznikiem i złożenie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Bpa Nankera 103.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Bpa Nankera 103 pok. nr 14 lub pod nr telefonu (32) 287 95 03 wew. 623 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności/osoby niepełnosprawne.

  Więcej
 • Porady Prawne

  Logo informacja.

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich uprzejmie informuje,
  że zapisy dot. porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego Barbarę Baron są przyjmowane
  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ulicy Biskupa Nankera 103
  lub telefonicznie pod numerem 518410523 w godzinach od 8:00 do 11:00.
  Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, w dniu udzielania porad prawnych przyjmowanych będzie maksymalnie 12 osób.
  Osoby bez wcześniejszego zapisania się nie będą przyjmowane.

   

  Więcej
 • Informacja

  Grafika informacja

  WAŻNA INFORMACJA !
  dotycząca Programu korekcyjno – edukacyjnego
  dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  W 2020 roku spotkania uczestników programu odbywać się będą:
  w każdy poniedziałek o godzinie 16.00
  w siedzibie Centrum Usług Społecznych
  w Piekarach Śląskich (Szarleju), przy ul. Żwirki 23 (pokój nr 3, parter)

  Dodatkowe informacje o programie:
  www.mopr.piekary.pl (w zakładce Punkt Interwencji Kryzysowej)
  tel. 32 284 19 87; kom. 519 375 498

  Więcej
 • „Radość” w Nowym Roku

  „Radość” w Nowym Roku

  Początek nowego roku w Klubie Seniora “Radość” zaczął się intensywnie. Klubowicze 22 stycznia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka wraz z pozostałymi dwoma Klubami Seniora wybrali się na pizzę do pizzerii „Monte Carlo” by uczcić te wyjątkowe dla nich dni. 24 stycznia Seniorzy odwiedzili szopkę przy Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich. W szopce mogli zobaczyć różne gatunki zwierząt, na miejscu wystawiane były też szopki z różnych zakątków świata. Po zwiedzaniu przyszła pora na ogrzanie się i małe co nieco w kawiarni. Poza piekarską szopką udało się pierwszy raz zwiedzić największą w Polsce szopkę w bazylice u ojców franciszkanów pw. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach Panewnikach. Szopka i bazylika wzbudziła ogromny zachwyt u Seniorów.

  Więcej
 • Zdjęcie DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
  Uczestnicy programu „DROGOWSKAZY. Międzyinstytucjonalny program aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.” realizowanego w ramach Klubu Integracji Społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich we współpracy z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich  w dniu 28.01.2020 roku mieli okazję wyjść z wizytą do kolejnej instytucji kultury.  Tym razem w ramach „Współczesnego codziennika”  udano się do IZBY  REGIONALNEJ  prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich.
  Więcej
 • Panewnickie odwiedziny – Sielanka w żywym żłóbku.

  Panewnickie odwiedziny – Sielanka w żywym żłóbku.

  17 stycznia grupa Seniorek z Sielanki udała się na wyprawę do bazyliki oo. franciszkanów w Katowicach - Panewnikach by obejrzeć słynny, największy w Europie żłobek, budowany co roku od 1908 roku. Piękna inscenizacja Betlejem zajmuje kilkanaście metrów i umiejscowiona jest w głównym ołtarzu.

  Więcej
 • Sylwester w Sielance

  Sylwester w Sielance

  Jak wiadomo, sylwestrowy dzień to czas wyjątkowy. I tą wyjątkowość czuć było w powietrzu od rana w Sielance. Stoły przygotowane, obrusy wyprasowane, nastrojowe dekoracje i świece dodawały elegancji i wprowadzały w klimat wyjątkowej imprezy. W kuchni robota paliła się w rękach naszych dzielnych Kucharek a przy stole toczyły się gorące dyskusje, wspomnienia dawnych sylwestrowych zabaw - tych udanych i tych mniej udanych - kreacji, tańców, wiców noworocznych robionych sąsiadom, ale i całkiem poważne opowieści, pytanie "co przyniesie nam ten nowy rok?"....
  Co nam przyniesie, czas pokaże, w końcu mamy na to 366 dni - bo ten rok będzie rokiem przestępnym i darowany jest nam dodatkowy dzień od losu. Wykorzystajmy więc go dobrze, a tymczasem Sielanka świętuje - co utrwalił aparat fotograficzyny i nasza pamięć.
  Wszystkim życzymy dobrego Nowego Roku 2020, oby się wszystkim dobrze wiodło, Sielankowo, oczywiście!
  A fotorelację z naszego sylwestrowego imprezowania znajdziecie na naszym fanpejdżu pod adresem: https://www.facebook.com/pg/Seniorzy-Miejskiego-O%C5%9Brodka-Pomocy-Rodzinie-385244941620963/photos/?tab=album&album_id=2316278228517615

  Więcej
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz