BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Aktualności

 • Informacja

  grafika informacja

  Informujemy, że od stycznia 2017 podwyższeniu uległa wysokość kryterium dochodowego kwalifikującego osoby do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynoszą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

  Wytyczne Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

  Więcej
 • Wnioski na Dodatki Energetyczne

  Grafika informacja

  Ważna informacja dla osób, które będą w tym roku składać wniosek o dodatek energetyczny. Zmieniło się miejsce jego składania i od 1 lutego 2017 r. będzie można to zrobić tylko i wyłącznie w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84.
  Wszystkie wnioski o dodatek energetyczny będą przyjmowane w pokoju nr 5 (parter) w godzinach pracy piekarskiego magistratu. Do wniosku należy dołączyć:
  1) umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym,
  2) decyzję w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego.

  Więcej
 • ZAPISY NA PORADY PRAWNE

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE

  ZAPISY DOT. PORAD PRAWNYCH UDZIELANYCH PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO BARBARĘ BARON W BUDYNKU OŚRODKA KULTURY „ANDALUZJA” SĄ PRZYJMOWANE W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY BISKUPA NANKERA 103, POKÓJ NR 22 LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM 518410523 W GODZINACH OD 8:00 DO 11:00.
  ZGODNIE Z WYZNACZONYM HARMONOGRAMEM, W DNIU UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZYJMOWANYCH BĘDZIE MAKSYMALNIE 12 OSÓB.
  OSOBY BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZAPISANIA SIĘ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
  W MIESIĄCU LUTYM 2017r. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH:

  Więcej
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Lokalnym realizatorem Programu jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich i działająca przy niej Ochronka, a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest współrealizatorem Programu odpowiedzialnym za weryfikację osób korzystających ze wsparcia.Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
  Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do odpowiedniego Punktu Terenowego MOPR w celu weryfikacji sytuacji finansowej oraz rodzinnej, a także wypełnienia odpowiednich dokumentów w tym załączonego oświadczenia.
  Zasady udzielania pomocy określone zostały w załączniku do niniejszej informacji.

  Więcej
 • NOWE ŚWIADCZNIE „Za życiem”

  Grafika informacja

  Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016, poz. 1860). Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. W ramach ustawy rodzina będzie mogła skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Ponadto od 1 stycznia br., na podstawie przepisów ww. ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.

  Więcej
 • PORADY PRAWNE

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE
  ZAPISY DOT. PORAD PRAWNYCH UDZIELANYCH PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO BARBARĘ BARON W BUDYNKU OŚRODKA KULTURY „ANDALUZJA” SĄ PRZYJMOWANE W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY BISKUPA NANKERA 103, POKÓJ NR 22 LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM 518410523 W GODZINACH OD 8:00 DO 11:00.
  ZGODNIE Z WYZNACZONYM HARMONOGRAMEM, W DNIU UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZYJMOWANYCH BĘDZIE MAKSYMALNIE 12 OSÓB.

  Więcej
 • Informacja

  W związku z chorobą pracowników, obsługa stron punktu terenowego w Brzezinach Śląskich

  ul. Roździeńskiego 2, zostaje przeniesiona do punktu terenowego w Dąbrówce Wielkiej przy

  ul. Przyjaźni 96 - do odwołania.

  Więcej
 • Ferie zimowe

  Ferie zimowe zdjecie

  Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci i młodzieży. Ważne, by ta oczekiwana chwila odpoczynku od nauki nie zamieniła się w nudę i bezczynność. Pierwsze spotkanie jak zwykle rozpoczęliśmy w klubie od pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas zajęć i wyjazdów. Podczas tegorocznych ferii odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc. Podopieczni klubu wzięli udział w warsztatach tworzenia za pomocą piasku niesamowitych obrazów . Największą atrakcją jednak wśród dzieci okazał się wyjazd do parku trampolin „Jump world” gdzie dzieci z dużą ekspresją skakali,odbijali się i robili ewolucje na wielu trampolinach. Nie mniej atrakcyjny okazał się również wyjazd na basen „Michał”, oraz wyjście do kina na przepiękna bajkę pt ”Balerina”.Choć czas spędzony w klubie upłynął nam bardzo szybko, był to jednak czas spędzony w miłej i przyjaznej atmosferze.

  Więcej
 • Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej

  W dniu 19.01.17r. Podopieczni Klubu Integracyjnego nr 1 ,,Promyk'' wyjechali do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich. Po ciepłym przywitaniu przez panią bibliotekarkę,każdy miał za zadanie nagrać swój własny projekt filmowy na wypożyczonym tablecie. Po ciężkich zmaganiach,uczestnicy rozpoczęli montaż swojego filmu. Po ukończeniu,każdy z podopiecznych mógł zaprezentować swoje dzieło na dużym ekranie. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością oraz wiedzą z zakresu nowych technologii. Każdy brał aktywny udział w zajęciach i z pewnością nauczył się nowych umiejętności montowania filmu. Takie warsztaty są cennym doświadczeniem dla uczestników i przede wszystkim dobra zabawą.

  Więcej
 • Warsztaty tworzenia mydła i świec

  W dniu 18.01.17r . podopieczni Klubu Integracyjnego nr 1 ,,Promyk'' wzięli udział w warsztatach z tworzenia ozdobnych świeć żelowych oraz mydełek. Celem tych warsztatów jest rozwijanie zdolności manualnych oraz wykorzystanie wyobraźni. Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie wykonali świece żelowe i mydła ,wykorzystując do tego olejki eteryczne,żel parafinowy oraz ozdoby dekoracyjne. Dzieci miały fantastyczną okazję aby wykazać się zdolnościami artystycznymi, kreatywnością i umiejętnością pracy w grupie. Każdy z uczestników warsztatów zabrał ze sobą do domu własnoręcznie wykonaną świeczkę i mydełko.

  Więcej
 • Promyk na basenie

  W dniu 17.01.2017r. Podopieczni Klubu integracyjnego nr 1 ,,Promyk'' wyjechali na basen miejski do Bytomia. Po przyjeździe na miejsce, wszyscy otrzymali klucze do szafek. Potem przebraliśmy się i poszliśmy na basen. Pan ratownik zebrał uczestników wycieczki i przedstawił zasady bezpieczeństwa panujące na kąpielisku wodnym. Czas w wodzie świetnie wypełniły gry i zabawy oraz przejażdżka na zjeżdżalni. Była to chwila do spędzenia czasu ze swoimi rówieśnikami.Po godzinnym pobycie na pływalni udaliśmy się do szatni aby się przebrać i wysuszyć włosy. Podczas powrotu wstąpiliśmy na mały posiłek do restauracji McDonald 's .Czas, który spędziliśmy na basenie był świetną zabawą dla wszystkich. Mamy nadzieję,że to nie ostatni taki wyjazd i powtórzymy go niebawem.

  Więcej
 • Ważna informacja

  W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi stanowiącymi szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, które są samotne i nie mogą liczyć na wystarczające wsparcie rodziny informuję, że osoby potrzebujące lub osoby, posiadające informacje o osobach, które potrzebowałyby pomocy mogą kontaktować się w godzinach od 7:30 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:30 z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka

  - Punkt Terenowy Osiedle Wieczorka
  ul. Olimpijska 3
  poniedziałek–piątek od 7:30-10:00, 14:00-15:30
  tel.: 786 862 296, 518 410 519, 515 246 625, 515 246 674

  - Punkt Terenowy Piekary-Szarlej
  ul. Kalwaryjska 58
  poniedziałek – piątek od 7:30-10:00, 14:00-15:30
  tel.: 515 246 302, 504 770 899

  - Punkt Terenowy Brzozowice-Kamień
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 133
  poniedziałek – piątek od 7:30-10:00, 14:00-15:30
  tel.: 515 246 274

  - Punkt Terenowy Dąbrówka Wielka - Brzeziny Śląskie
  ul. Przyjaźni 96
  poniedziałek – piątek od 7:30-10:00, 14:00-15:30
  tel.: 518 410 508, 518 231 171

  W sprawach dotyczących problemu bezdomności można kontaktować się telefonicznie z następującymi pracownikami socjalnymi

  Renata Skutnik tel. 518 231 174
  Marzena Solipiwo tel. 515 245 842

  Ponadto można też zgłaszać do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 32 287 31 44, 32 287 21 24/25, 32 767 52 49

  Ponadto informuję, że działa bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jaki i stacjonarnych ), gdzie można uzyskać informacje o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia.
  Od 16.01.2017r. do odwołania na każdym punkcie terenowym w godzinach urzędowania oraz w Sekcji Aktywizacji i Reintegracji Społecznej znajdującej się w Piekarach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 31 w godz. od 7:30 do 15:30 osobom wychłodzonym będzie podawana ciepła herbata.

   

  Więcej
 • Zdjęcie Daję Ci Twój czas

  Projekt „Daję Ci Twój czas” to program wolontarystycznego wsparcia dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, które korzystają z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
  Zadaniem wolontariusza jest pomoc podopiecznemu w nauce, a także rozwijanie jego pasji i poczucia własnej wartości oraz wspólne, konstruktywne spędzanie wolnego czasu. Spotkania wolontariusza z podopiecznym odbywają się raz w tygodniu i trwają co najmniej godzinę.
  Wolontariuszom oferujemy szkolenia i warsztaty związane z wykonywaną pracą, wsparcie ekspertów oraz przyjazną i twórczą atmosferę.

  Więcej
 • Zdjęcie Młodzi dla Seniorów

  Projekt „Młodzi dla Seniorów” to program wolontarystycznej pomocy najstarszym i samotnym piekarzanom realizowany od 2015 roku.
  Przez ostatnie lata w ramach programu pomocą objętych zostało 15 seniorów.
  Wolontariusze szczerym zainteresowaniem i uśmiechem starają się rozjaśnić codzienność swoich podopiecznych. Raz w tygodniu odwiedzają swojego seniora i pomagają w czynnościach codziennych, porządkowych, służą ramieniem podczas spacerów, czytają książki, słuchają muzyki...wachlarz możliwości wspólnego spędzania czasu jest szeroki.
  Dodatkowo wolontariusze uczestniczą w spotkaniach integracyjnych oraz szkoleniach i spotkaniach z ekspertami pozwalających na zdobywanie umiejętności i wiedzy przydatnych do wykonywanej pracy.

  Więcej
 • Wspólne kolędowanie i przyjęcie Wigilijne

  Zdjęcie Wspólne kolędowanie i przyjęcie Wigilijne

  Okres przedświąteczny sprzyja spotkaniom przy wspólnym kolędowaniu w Klubie Seniora „Radość” Seniorzy mieli przyjemność gościć wspaniałych Uczniów z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej wraz z Nauczycielkami P. Małgorzatą i P. Moniką. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim zgromadzonym a wspólnemu śpiewaniu nie było końca.

  22 grudnia w Klubie odbyło się również już po raz trzeci Klubowe Spotkanie Wigilijne. Podczas spotkania Klubowicze mieli przyjemność gościć Pana Dyrektora Macieja Gazdę, Panią Dyrektor Beatę Poloczek, Pana Dyrektora Łukasza Tomczyka, Panią Monikę przedstawicielkę Urzędu Miejskiego, Pana Piotra funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Piekarach oraz Panią Kierownik Ewę Kruk. Spotkanie poprowadził jak co roku Ksiądz Bronisław Gawron.

  Więcej
 • NOSPR i 4 urodziny Klubu Seniora „Radość”

  Zdjęcie 4 urodziny

  13 grudnia Klubowicze z Klubu Seniora „Radość” mieli przyjemność zwiedzenia od kulis siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Była to wyjątkowa wycieczka gdyż zwiedzanie obiektu nie jest ogólnodostępne. NOSPR mieści dwie sale koncertowe: wielką na 1,8 tys. miejsc oraz kameralną dla 300 osób. W 2014 wysłuchało tu koncertów 152 tys. 219 osób. Budowla powstała na terenach poprzemysłowych, należących niegdyś do Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”.

  Już kilka dni później 17 grudnia odbyły się w Klubie również nasze 4 urodziny. Przyjęcie było kameralne w gronie Klubowiczów ale miła atmosfera dopisywała. Świeczkę na torcie miała przyjemność zdmuchnąć nasza najstarsza i najdłuższa stażem Klubowiczka Pani Róża.

  Więcej